China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Big data over Chinese advocaten

Vri, 01 Jun 2018
Categorieën: Insights
Medewerkers: Guodong Du
Editor: CJ Observer

Beeld

Beeld

Beeld

Beeld

Beeld

Beeld

Beeld

Beeld

Beeld

Beeld

Beeld

Beeld


By Meng Yu &  Guodong Du 


Het ministerie van Justitie van China heeft onlangs een reeks gegevens vrijgegeven over Chinese advocaten vanaf eind 2017, waaronder het aantal advocaten, het aantal rechtszaken waarin zij als gemachtigden optraden en het aantal cliënten waarvoor zij diensten verleenden. Volgens de wet van de Volksrepubliek China inzake advocaten houdt het ministerie van Justitie toezicht op en begeleidt het advocaten, advocatenkantoren en advocatenverenigingen. Daarom heeft het deze gegevens bewaard. Door middel van deze gegevens kunnen wij een overzicht krijgen van de huidige situatie van Chinese advocaten. 

Deze gegevens zijn als volgt: 

Er zijn meer dan 365 duizend advocaten in China, een stijging van 11.5 procent ten opzichte van 2016. 

Er zijn meer dan 30 duizend advocaten in Guangdong, meer dan 20 duizend advocaten in Peking, Shanghai, Jiangsu of Shandong, en meer dan 10 duizend advocaten in negen andere provincies. 

Van alle praktiserende advocaten zijn er 335 duizend mensen in advocatenkantoren, 18 duizend mensen bij de overheid en 3,800 mensen in het bedrijf. Daarnaast werken 1,500 advocaten voor het leger en zetten ruim 6,600 advocaten zich in voor rechtsbijstand. 

De advocaten onder de 30, van wie er 66 duizend zijn, nemen 18.2 procent voor hun rekening. Met ruim 233 duizend personen van 30 (inclusief) tot 50 jaar maken 63.9 procent uit. En degenen van 50 (inclusief) tot 80 jaar, van wie er meer dan 61 duizend zijn, vertegenwoordigen 16.7 procent. 

In totaal hebben 5,100 advocaten in China onderwijs in het buitenland genoten en academische kwalificaties behaald. 

Er zijn meer dan 28 duizend advocatenkantoren in China, een stijging van 8.3 procent ten opzichte van 2016. 

Het aantal maatschap advocatenkantoren is 18 duizend, goed voor 66.5 procent van alle advocatenkantoren. Staatsadvocatenkantoren, waarvan er 1,200 zijn, maken 4.3 procent uit. Individuele advocatenkantoren zijn meer dan 8,200, 29.2 procent van het totaal. 

Er zijn meer dan 17 duizend advocatenkantoren met minder dan 10 advocaten, goed voor 61.8 procent van alle advocatenkantoren. Meer dan 8,900 advocatenkantoren met 10 (inbegrepen) tot 30 advocaten zijn goed voor 31.5 procent; meer dan 1,100 advocatenkantoren met 30 (inbegrepen) tot 50 advocaten zijn goed voor 4.1 procent; en meer dan 500 advocatenkantoren met 50 (inbegrepen) tot 100 advocaten zijn goed voor 1.8 procent. Bovendien zijn er meer dan 200 advocatenkantoren met 100 advocaten of meer, goed voor 0.8 procent. 

Er zijn 242 advocatenkantoren uit 23 landen en regio's die 308 vertegenwoordigingskantoren hebben opgezet op het vasteland van China, waaronder 244 vertegenwoordigingskantoren van buitenlandse advocatenkantoren in China en 64 vertegenwoordigingskantoren van Hongkongse advocatenkantoren op het vasteland. 

De verenigingen, in de vorm van een partnerschap, zijn gevormd door elf advocatenkantoren in Hongkong en op het vasteland. Vier buitenlandse advocatenkantoren die vertegenwoordigingskantoren hebben opgezet in de Shanghai Free Trade Zone hebben zich aangesloten bij Chinese advocatenkantoren. 

In 2017 traden Chinese advocaten op als agenten in meer dan 4.65 miljoen rechtszaken, waaronder meer dan 684 duizend strafzaken, 3.817 miljoen civiele zaken en 153 duizend bestuursrechtelijke zaken. 

In 2017 boden Chinese advocaten juridische diensten aan cliënten in meer dan 894 duizend niet-litigation ondernemingen. 

In 2017 traden Chinese advocaten op als juridisch adviseur voor meer dan 617 duizend ondernemingen, regeringskantoren, maatschappelijke groeperingen en politieke partijen. 

In 2017 verleenden Chinese advocaten in 3,228 duizend zaken pro bono (gratis) juridische dienstverlening aan cliënten. 

Er zijn 7,827 Chinese advocaten die vertegenwoordigers zijn van Volkscongressen of leden van Politieke Consultatieve Conferenties op verschillende niveaus, 1939 of 32.9 procent meer dan de voorgaande periode. Het Volkscongres en de Politieke Consultatieve Conferentie kunnen worden beschouwd als de parlementen van China. 

Meer dan 11.7 miljoen advocaten zijn lid van de Communistische Partij van China (CPC), goed voor 32 procent van de 36.5 duizend advocaten in China. 

Eind 2017 was het aantal leden van CPC in advocaten met 18.2 procent gestegen ten opzichte van eind 2016. 

In 2017 hebben de lokale gerechtelijke bestuursorganen van China 48 advocatenkantoren en 194 advocaten gestraft, een groei van respectievelijk 200 procent en 125.6 procent ten opzichte van 2016. Lokale advocatenverenigingen hebben 95 advocatenkantoren en 417 advocaten gedisciplineerd, een groei van respectievelijk 39.7 procent en 52.2 procent in 2016. .


U kunt dit document downloaden: Big Data over Chinese advocaten-CJO.pdfAls u met ons over het bericht wilt praten, of uw mening en suggesties wilt delen, neem dan contact op met mevrouw Meng Yu (meng.yu@chinajusticeobserver.com).

Als u nieuws wilt ontvangen en diepgaande inzichten wilt krijgen in het Chinese rechtssysteem, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven (subscribe.chinajusticeobserver.com).

Huang Yanling draagt ​​ook bij aan de post.

Medewerkers: Guodong Du

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

MOJ maakt aantal Chinese advocaten in 2022 bekend

Volgens een onlangs uitgebracht jaarverslag van het Chinese ministerie van Justitie zijn er tegen eind 510,000 94,000 Chinese advocaten in een privépraktijk en 2022 overheidsadvocaten in China.

China vereist volledige dekking van de verdediging van advocaten in strafzaken

In oktober 2022 hebben het Chinese Hooggerechtshof en de drie andere autoriteiten gezamenlijk "Opinions on Further Deepening the Pilot Programme of Full Coverage of Lawyer's Defense in Criminal Cases" uitgebracht, waarmee de fase wordt verlengd waarin verdachten van criminelen een advocaat kunnen hebben tot aan het 'onderzoek en onderzoek'. stadium van vervolging.