China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

China wijzigt wetgeving

Ma 24 april 2023

Op 13 maart 2023 keurde het Nationale Volkscongres (NPC), de wetgevende macht van China, de gewijzigde Wetgeving Wet.

De Wetgevingswet voorziet in de totstandkoming, wijziging en intrekking van onder meer wetten, bestuursrechtelijke verordeningen, lokale verordeningen, autonome verordeningen en bijzondere verordeningen.

De hoofdlijnen van dit amendement zijn als volgt:

1. Wetgevende macht

Onder de vorige wetgevingswet stelt de NPC basiswetten vast en wijzigt deze met betrekking tot strafbare feiten, burgerlijke zaken, overheidsinstanties en andere zaken. Het Permanent Comité van de NPC stelt andere wetten vast en kan deze basiswetten wijzigen.

De gewijzigde wetgevingswet bepaalt bovendien dat de NPC ook het NPC Permanent Comité kan machtigen om relevante wetten uit te vaardigen.

2. Aantal beraadslagingen

Krachtens de vorige wetgevingswet worden wetsontwerpen waarover moet worden gedebatteerd door het Permanente Comité van de NPC in stemming gebracht na beraadslagingen tijdens twee zittingen. Wel kan een wetsontwerp na beraadslaging in één zitting in stemming worden gebracht als verschillende partijen het eens zijn over het wetsontwerp en het gaat om het eenvoudig aanpassen van bepaalde zaken of om gedeeltelijke wijzigingen van een wet.

De gewijzigde wet bepaalt bovendien dat wetsvoorstellen die door het Permanent Comité van de NPC moeten worden besproken, in geval van nood ook in stemming kunnen worden gebracht na beraadslaging tijdens één zitting van het Permanent Comité.

3. Focus van wetgeving

De gewijzigde wet verduidelijkt dat de NPC zich zal concentreren op de wetgeving op belangrijke, opkomende en buitenlandgerelateerde gebieden.

 

 

Omslagfoto door YunFengQ op Unsplash

Medewerkers: CJO-team medewerkers

Opslaan als PDF

Gerelateerde wetten op China Laws Portal

Andere klanten bestelden ook:

Verzegelingssysteem voor jeugdstrafregisters in China

Volgens het Chinese strafrecht wordt, wanneer een minderjarige bij het plegen van een misdrijf de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar of een lichtere straf, het betreffende strafregister verzegeld voor bewaring.

China reguleert internetreclame

In februari 2023 heeft de Chinese overheidsadministratie voor marktregulering de maatregelen voor de administratie van internetreclame uitgevaardigd.

MOJ maakt aantal Chinese advocaten in 2022 bekend

Volgens een onlangs uitgebracht jaarverslag van het Chinese ministerie van Justitie zijn er tegen eind 510,000 94,000 Chinese advocaten in een privépraktijk en 2022 overheidsadvocaten in China.