China Justitie Observer

中 司 观察

het EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

China ratificeert multilateraal BEPS-verdrag

Op 5 augustus 2022 heeft de Chinese staatsbelastingdienst de "Aankondiging van de inwerkingtreding van 'Multilateraal Verdrag tot implementatie van belastingverdraggerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving' en de toepassing ervan op bepaalde belastingverdragen" (关于<实施税收协定相关措施以防止税基侵蚀和利润转移的>对我国生效并对部分税收协定开始适用的公告).

Op 25 mei 2022 heeft China, na goedkeuring door de Staatsraad, zijn akte van goedkeuring voor het Multilateraal Verdrag tot implementatie van belastingverdraggerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (hierna het "Verdrag") neergelegd bij de secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de depositaris van het verdrag. Het verdrag is op 1 september 2022 in werking getreden voor China.

Het verdrag is ontwikkeld door de OESO onder een mandaat van de G20 en heeft tot doel een pakket wijzigingen in de bestaande bilaterale belastingverdragen in te voeren en de belastingverdragsgerelateerde initiatieven van het actieplan inzake grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) uit te voeren.

Het verdrag zal van toepassing zijn op de 47 door China ondertekende belastingverdragen. De datum van inwerkingtreding voor China werd bepaald in overeenstemming met: Artikel 35 – Inwerkingtreding van het Verdrag.

Per 30 juni 2022 hebben 97 landen of regio's, waaronder China, het verdrag ondertekend.

 

 

Omslagfoto door Lin Zhang op Unsplash

Medewerkers: CJO-team medewerkers

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

China en de VS ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor audittoezicht

In augustus 2022 ondertekenden de relevante autoriteiten in China en de VS een samenwerkingsovereenkomst voor toezicht op audits, waarmee een grote stap werd gezet in de samenwerking tussen China en de VS op het gebied van grensoverschrijdend toezicht op de controle van Chinese bedrijven die in de VS zijn genoteerd

China gaat een statistisch boekhoudsysteem voor koolstofemissies opzetten

In augustus 2022 hebben de relevante autoriteiten gezamenlijk het "Implementatieplan voor het versnellen van de oprichting van een uniform en gestandaardiseerd statistisch boekhoudsysteem voor koolstofemissies" uitgebracht, waarin de constructiedoelstellingen van het systeem en vier kerntaken worden gespecificeerd.