China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

CICC Case Tracking Series -04: over CICC's jurisdictie over de rechterlijke toetsing van arbitrage met Luck Treat Ltd. Case als voorbeeld

Sun, 03 november 2019
Categorieën: Insights
Editor: Yanru Chen

 

China International Commercial Court (CICC) deed zijn eerste uitspraak op 18 september 2019, die zijn bevoegdheid uitbreidde tot de rechterlijke toetsing van arbitragezaken.

In CICC Case Tracking-serie - 01hebben we drie gerelateerde zaken geïntroduceerd die zijn aanvaard door China's eerste internationale handelsrechtbank over de aanvraag om de geldigheid van een arbitrageovereenkomst te bevestigen. Nu zijn er enkele updates voor deze case.

Op 18 september 2019 heeft CICC civiele uitspraken gedaan in respectievelijk de drie zaken. Het lijkt de eerste keer dat CICC uitspraken doet sinds haar oprichting. Op basis van de drie uitspraken kunnen we een voorlopig inzicht krijgen in hoe CICC zaken behandelt, in het bijzonder hoe CICC zijn jurisdictie uitbreidt van de genoemde reikwijdte naar de rechterlijke toetsing van arbitragezaken.

Gerelateerde berichten over CICC Case Tracking:

 

I. Samenvatting van de zaak

Luck Treat Co., Ltd. ("Luck Treat Ltd.") en zijn gelieerde ondernemingen hadden geschillen met Zhongyuan Cheng Commercial Investment Holdings Co., Ltd. (gevestigd in Shenzhen) ("Zhongyuan Cheng Ltd.") over de totstandkoming van een arbitrageovereenkomst .

Luck Treat Ltd. en zijn gelieerde ondernemingen hebben drie rechtszaken aangespannen bij respectievelijk de Shenzhen Intermediate People's Court ("Shenzhen Intermediate Court"), die alle de rechtbank hebben verzocht te bevestigen dat er geen arbitrageovereenkomst is.

De Supreme People's Court oordeelde dat de zaken door de First International Commercial Court moesten worden behandeld. CICC deed respectievelijk uitspraken over de drie zaken en bevestigde de totstandkoming en geldigheid van de arbitrageovereenkomst.

II. Korte notities

Newpower Enterprises Inc. (gevestigd op de Britse Maagdeneilanden) (“Newpower Inc.”) is een volledige dochteronderneming van Luck Treat Ltd, waarvan de uiteindelijke controller China National Travel Service Group Corporation (“CTS Group”) is. Luck Treat Ltd. heeft al zijn aandelen van Newpower Inc. genoteerd aan de China Beijing Equity Exchange.

Zhongyuan Cheng Ltd. was van plan het eigen vermogen te kopen via China Beijing Equity Exchange en overlegde met Luck Treat Ltd. over de transactie, die onder meer de volgende drie contracten omvat:

(1) het aandelentransactiecontract tussen Zhongyuan Cheng Ltd. en Luck Treat Ltd.

(2) de overeenkomst voor het afwikkelen van verplichtingen tussen Zhongyuan Cheng Ltd. en Newpower Inc.

(3) de overeenkomst voor het afwikkelen van verplichtingen tussen Zhongyuan Cheng Ltd. en de gelieerde ondernemingen van Luck Treat Ltd., namelijk Beijing HKCTS Grand Metropark Hotels Management Co., Ltd en Shenzhen Metropark Hotel Co., Ltd.

Luck Treat Ltd. heeft de primaire versie van de bovenstaande contracten per e-mail naar Zhongyuan Cheng Ltd. gestuurd, inclusief een clausule dat alle geschillen die voortvloeien uit de transactiecontracten moeten worden beslecht door middel van arbitrage in het Shenzhen Court of International Arbitration. Zhongyuan Cheng Ltd. ondertekende de contracten en stuurde een gescande kopie naar Luck Treat Ltd.

Daarna kwamen de partijen overeen dat het transactiecontract ter beoordeling van de naleving zou worden voorgelegd aan CTS Group, de uiteindelijke controller van Luck Treat Ltd., waarna de partijen het contract formeel zouden ondertekenen.

CTS Group heeft bezwaar gemaakt na de herziening. Als gevolg hiervan hebben de partijen het contract niet formeel ondertekend.

Zhongyuan Cheng Ltd. verzocht het Shenzhen Court of International Arbitration om arbitrage over de geschillen die voortvloeien uit de drie contracten. Voorafgaand aan de eerste hoorzitting van het scheidsgerecht hebben Luck Treat Ltd. en zijn gelieerde ondernemingen drie rechtszaken aangespannen bij respectievelijk de Shenzhen Intermediate Court, met het verzoek te bevestigen dat de arbitrageovereenkomst in de bovengenoemde drie transactiecontracten niet tot stand is gekomen. Shenzhen Intermediate Court registreerde de zaak op 11 september 2018.

Tijdens de toetsing door de Shenzhen Intermediate Court oordeelde de SPC dat de drie zaken van juridische betekenis waren en dat het bevorderlijk zou zijn voor de uniforme toepassing van de wet en de efficiëntie van geschillenbeslechting zou verbeteren dat CICC de zaken overnam. Daarom oordeelde de SPC dat de zaken moesten worden beoordeeld door de First International Commercial Court. [1]

Onder het onderzoek van CICC hebben de partijen verschillende keren onderhandeld over de geschillenbeslechtingsmethode en de materiële kwestie, maar bereikten ze geen overeenstemming. Daarom hervatte CICC zijn herziening.

Op 18 september 2019 deed CICC uitspraken over de drie zaken afzonderlijk, namelijk [2019] Zui Gao Fa Min Te No.1, [2] No. 2 [3] en nr. 3. [4]

In de uitspraken oordeelde CICC dat:

(1) Er zal onafhankelijk een arbitrageovereenkomst bestaan. Het niet tot stand brengen van een contract heeft geen invloed op de geldigheid van de arbitrageovereenkomst. De totstandkoming van een arbitrageclausule hangt voornamelijk af van de vraag of de partijen consensus bereiken om het geschil aan arbitrage voor te leggen, dat wil zeggen of er overeenstemming over arbitrage is bereikt.

(2) Luck Treat Ltd. stuurde het contract en de arbitrageovereenkomst werd bereikt toen Zhongyuan Cheng Ltd. antwoordde met de ondertekende versie. Hoewel de partijen het later niet eens waren met het contract, hadden dergelijke geschillen geen betrekking op de arbitrageovereenkomst.

(3) De partijen hebben niet beweerd dat de arbitrageovereenkomst nietig was op wettelijke gronden, en daarom moet de arbitrageovereenkomst als geldig worden erkend sinds de totstandkoming ervan.

(4) Zelfs als het contract niet tot stand kwam omdat het niet was ondertekend door Luck Treat Ltd., maakte dit feit geen verschil voor de geldigheid van de arbitrageovereenkomst.  

(5) Nu de overeenkomst tot arbitrage van kracht is, dienen de partijen de geschillen over de totstandkoming van de overeenkomst door middel van arbitrage te beslechten.

Volgens de uitspraken waren de leden van het collegiale panel rechter Zhang Yongjian (张勇健) (voorzitter), rechter Gao Xiaoli (高晓 力), rechter Xi Xianyang (奚向阳), rechter Ding Guangyu (丁广宇), en rechter Shen Hongyu (沈 红雨).

III. Ons commentaar

1. Een hakmes gebruiken om een ​​kip te doden: noodzakelijk of niet?

 "Een hakmes gebruiken om een ​​kip te doden" is een Chinees gezegde, een tegenhanger van "een voorhamer gebruiken om een ​​noot te kraken", wat betekent dat je veel meer kracht moet gebruiken dan nodig is. [5]

Nadat de uitspraken van CICC waren gepubliceerd, zag ik op zijn sociale account een opmerking van een Chinese geleerde over deze zaak, waarbij hij dit spreekwoord citeerde.

Is het voor CICC nodig om zelf zo'n “kleine” zaak te berechten als het bevestigen van de geldigheid van een arbitrageovereenkomst?

Was het vanwege het bedrag in controverse? Zoals bekendgemaakt in de rulings, bedroeg de aanbetaling van deze transactie CNY 270 miljoen, wat suggereert dat het totale bedrag van deze transactie waarschijnlijk meer dan CNY 300 miljoen zou kunnen bedragen. Wat het bedrag betreft, bereikte het dus zeker de drempel van de door CICC aanvaarde zaken. [6] Zaken met betrekking tot een dergelijk bedrag zijn in China echter niet zo zeldzaam dat ze niet allemaal door CICC hoeven te worden gehoord.

Was het vanwege de oorzaak van de actie? Wat betreft zaken over de bevestiging van arbitrageovereenkomst, zoals in de drie zaken, toont primair onderzoek aan dat er pas in 2018 meer dan 1 van dit type zaken waren. Toch hoeven niet al deze gevallen door CICC te worden behandeld.

Er lijkt geen dwingende reden voor CICC om deze drie zaken te horen.

2. Een hakmes gebruiken om een ​​kip te doden: waarom niet?

Ondanks bovenstaande analyse zijn wij van mening dat CICC zijn eigen reden heeft om deze gevallen te accepteren.

(1) De efficiëntie van de rechterlijke toetsing van arbitrage verbeteren

De partijen in deze zaak, Luck Treat Ltd. en Newpower Inc. zijn beide gevestigd op de Britse Maagdeneilanden, dus deze zaak is een buitenlandse arbitragezaak. Volgens de SPC's bepalingen inzake rechterlijke toetsing van arbitragezaken afgekondigd in 2017, als de accepterende rechtbank (dat wil zeggen de tussenliggende rechtbank) van plan is te bepalen dat aan het buitenland gerelateerde arbitrageovereenkomst ongeldig is, moet deze rapporteren aan de hoge volksrechtbank. Als de hoge volksrechtbank het eens is met de tussenliggende rechtbank, moet deze zich ter goedkeuring melden bij de SPC. Deze procedure is bedoeld om ervoor te zorgen dat rechtbanken de rechterlijke toetsing van arbitragezaken met de grootste omzichtigheid behandelen, maar het sleept de juridische procedure naar 1 of 2 jaar, of zelfs meer.

Wanneer het CSP constateert dat sommige zaken waarschijnlijk controversieel zijn, kan het deze zaak rechtstreeks behandelen en de herzieningsperioden van de tussenliggende rechtbanken en hoge rechtbanken overslaan. Deze praktijk verbetert niet alleen de procesefficiëntie van de zaak aanzienlijk, maar biedt ook zo snel mogelijk een uniforme rechterlijke beslissing voor rechtbanken in het hele land.

(2) Een nieuwe bron van CICC-zaken aangeven

Het beoordelen van de geldigheid van een arbitrageovereenkomst wordt niet duidelijk vermeld in het rechtsgebied van CICC. Daarom beriep de SPC zich op de catch-all clausule om zijn jurisdictie in deze zaak vast te stellen, dwz "andere internationale handelszaken die volgens de Supreme People's Court geschikt zijn om door de International Commercial Court te worden berecht". [7]

Het betekent dat CICC hoogstwaarschijnlijk zijn bron van zaken zal uitbreiden binnen het vermelde rechtsgebied. De rechterlijke toetsing van arbitragezaken door lokale rechtbanken wordt waarschijnlijk een van de nieuwe bronnen ervan. Volgens de relevante bepalingen [8] zijn dit soort gevallen onder meer:

(1) een geval van een aanvraag om verificatie van de geldigheid van een arbitrageovereenkomst;

(2) een zaak van een verzoek tot vernietiging van een arbitraal vonnis dat is uitgesproken door een arbitrale instelling op het vasteland (vasteland van China);

(3) een zaak van een verzoek om tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis gewezen door een arbitrale instelling op het vasteland;

(4) een zaak van een aanvraag voor erkenning en tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis gewezen in de Speciale Administratieve Regio Hongkong, de Speciale Administratieve Regio Macau of de regio Taiwan;

(5) een aanvraag voor erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis; en

(6) andere rechtszaken in verband met arbitrage.

We zullen de uitbreiding van de jurisdictie van CICC in de rechterlijke toetsing van arbitragezaken blijven observeren.

 

[1] 《中华人民共和国 民事诉讼 法》 第三 十八 条 款 、 《最高人民法院 关于 国际商事 法庭 若干 问题 slechts 规定》 第二 条 第五 项。

[2] 运裕有限公司、深圳市中苑城商业投资控股有限公司申请确认仲裁协议效力民事裁定书([2019]最高法民特1号), http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=515299563a794c57a3b0aad600c0c9a3

[3] 新劲企业公司、深圳市中苑城商业投资控股有限公司申请确认仲裁协议效力民事裁定书([2019]最高法民特2号), http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=6c9880032f304fd59c09aad600c0c9b5

[4] 北京港中旅维景国际酒店管理有限公司、深圳维景京华酒店有限公司申请确认仲裁协议效力民事裁定书([2019]最高法民特3号), http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=f765a80f2f4044f1b848aad600c0c9c3

[5] Waarom een ​​hakmes gebruiken om een ​​kip te doden? https://susanday.net/why-use-a-cleaver-to-kill-a-chicken/

[6] 《关于 设立 国际商事 法庭 若干 的 的 规定》 第二 条 第 (一) 款。

[7] Bepalingen van de Supreme People's Court over verschillende kwesties met betrekking tot de oprichting van de International Commercial Court, http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/199/201/817.html

[8] Bepalingen van het Hooggerechtshof over kwesties met betrekking tot de rapportage en goedkeuring bij de rechterlijke toetsing van arbitragezaken (《最高人民法院 关于 仲裁 司法 审查 案件 报 核 问题 的 有关 规定》), https://www.chinajusticeobserver.com/p/provisions-of-the-spc-on-issues-concerning-the-reporting-and-approval-in-the-judicial-review-of-arbitration-cases

 

Omslagfoto van Pixabay.

 

Medewerkers: Guodong Du , Yu Chen 陈 雨

Opslaan als PDF

Gerelateerde wetten op China Laws Portal

Andere klanten bestelden ook:

Geschillenbeslechting van grensoverschrijdende e-commerce in de ogen van Chinese rechtbanken

De bloeiende grensoverschrijdende e-commerce in China heeft geleid tot een gelijktijdige toename van grensoverschrijdende geschillen tussen Chinese exporteurs, Chinese e-commerceplatforms, overzeese consumenten en overzeese e-commerceplatforms. Rechters van het Hangzhou Internet Court deelden hun mening over de berechting van grensoverschrijdende e-commercezaken.

Hoe Chinese rechtbanken onpartijdigheid garanderen bij het afdwingen van buitenlandse vonnissen: interne goedkeuring vooraf en ex post indiening - doorbraak voor het verzamelen van vonnissen in China Series (XI)

China heeft in 2022 een baanbrekend gerechtelijk beleid gepubliceerd over de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. Dit bericht gaat in op de ex ante interne goedkeuring en ex post deponeringen - een mechanisme ontworpen door het Chinese Hooggerechtshof om onpartijdigheid te garanderen bij de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.