China Justitie Observer

中国 司法 观察

EnglishArabischVersimpeld Chinees)Chinese traditionele)NederlandsFransDuitsItaliaansJapanseKoreanPortugueseRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Hoe de Chinese procuratoren procedures van openbaar belang voeren?

Zon, 19 Sep 2021
Model: Inzichten
Editor: Lin Haibin

Avatar

Sleutelfaciliteiten:

  • Het parket kan civielrechtelijke geschillen van algemeen belang aanhangig maken tegen particulieren en administratieve rechtszaken van algemeen belang tegen de overheid.
  • De civiele procedure van algemeen belang die door het parket wordt aangespannen, bestaat normaal gesproken uit vijf fasen: (i) ontdekking en evaluatie van aanwijzingen; (ii) onderzoek; (iii) beoordeling; (iv) aankondiging; (v) het starten van een gerechtelijke procedure.

In onze vorige post, hebben we aangekondigd dat de Chinese procuratoren meer middelen investeren in rechtszaken van algemeen belang.

Dus, hoe zullen de Chinese procuratoren de rechtszaken van algemeen belang voeren?

We weten wellicht beter over de werkprocessen uit de twee recentelijk uitgegeven documenten van het Hoogste Volksparket (SPP), namelijk de “Richtlijnen voor de behandeling van civiele zaken van openbaar belang door het parket (voor de uitvoering van processen)” (检察机关民事公益诉讼案件办案指南(试行)) en de "Regels voor de behandeling van geschillen van openbaar belang door het parket" (人民检察院公益诉讼办案规则).

Het procuraat kan civielrechtelijke geschillen van algemeen belang aanhangig maken tegen particulieren en administratieve rechtszaken van algemeen belang tegen de overheid. Nu nemen we civiele procedures van algemeen belang als voorbeeld.

Het proces van civielrechtelijke geschillen van algemeen belang die door het parket worden aangespannen, bestaat normaal gesproken uit vijf fasen: (i) ontdekking en evaluatie van aanwijzingen; (ii) onderzoek; (iii) beoordeling; (iv) aankondiging; (v) het starten van een gerechtelijke procedure.

1. Aanwijzingen ontdekken en evalueren

De aanwijzingen van civiele procedures van algemeen belang zijn beperkt tot die welke de procuraat bij de uitoefening van zijn taken aantreft.

Over het algemeen omvat de term "uitvoering van taken" het uitvoeren van taken zoals het goedkeuren van de arrestatie, het onderzoeken van de vervolging, het vervolgen, het uitvoeren van het arbitragetoezicht en het toezicht op het algemeen belang.

Bovendien kan men, gezien het procuraatwerk samen met de wetshandhavingsinstanties, de reikwijdte van de bevoegdheden leren kennen uit de aanwijzingen die worden gevonden in de wetshandhaving van de overheid.

De officier van justitie doet een vooronderzoek en beoordeling van de zaakaanwijzingen op drie aspecten: (i) de authenticiteit van de aanwijzingen; (ii)de haalbaarheid van het indienen van rechtszaken van algemeen belang; en (iii) de mogelijke sociale risico's.

De aanwijzingen worden vervolgens overgebracht naar het aanwijzingenbeheer en het archiveringssysteem.

Daarna zal het parket de aanwijzingen verder beoordelen. Als aan de volgende twee regels wordt voldaan, moet de officier van justitie besluiten de zaak aan te melden voor onderzoek:

(1) De maatschappelijke en publieke belangen zijn geschaad;

(2) De onrechtmatige handelingen die de openbare belangen schaden vallen onder de reikwijdte van geschillen van algemeen belang die door het parket kunnen worden aangespannen.

2. Onderzoek

Het onderzoek van de officier van justitie richt zich met name op de volgende vijf aspecten:

(1) De basisinformatie van de dader;

(2) de onrechtmatige daad gepleegd door de dader;

(3) de aantasting van publieke belangen;

(3) De gevolgschade;

(4) Het causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade;

(5) De subjectieve fout van de dader;

(6) Of er relevante feiten van vrijstelling of beperking van verantwoordelijkheid van toepassing zijn op de overtreder.

De onderzoeks- en bewijsverzamelingsmethoden van het parket omvatten de volgende:

(1) Raadpleeg relevante administratieve rechtshandhavingsdossiers en materialen;

(2) Ondervraag de dader en getuigen;

(3) bewijs verzamelen, inclusief fysiek bewijs, documentair bewijs, audiovisueel materiaal en elektronisch bewijsmateriaal;

(4) Raadpleeg relevante professionals en experts;

(5) Voer beoordeling, evaluatie en audit uit;

(6) Voer een inspectie ter plaatse uit.

Tijdens het onderzoek kan het parket de gerechtelijke politie inschakelen om bij eventuele belemmering van het onderzoek na risico-inventarisatie of observatie ter plaatse bijstand te verlenen bij het onderzoek.

3. Beoordeling

Het parket beoordeelt de zaak en neemt op basis van de onderzoeksresultaten een besluit. Er zijn twee mogelijke beslissingen:

(1) de beoordeling beëindigen, dat wil zeggen dat er geen rechtszaken van algemeen belang worden ingediend;

(2) Beslissen om geschillen van algemeen belang aan te spannen.

Het procuraat beëindigt de herziening en dient geen rechtszaken van algemeen belang meer aan indien:

(1) Er is geen onwettige handeling;

(2) De schadeloossteller en de schadeloossteller van de ecologische milieuschadezaak hebben in overleg een schadeloosstellingsovereenkomst bereikt;

(3) De naaste verwanten van helden en/of martelaren zijn het niet eens met het procuraat om rechtszaken van algemeen belang aan te spannen;

(4) Andere gekwalificeerde proefpersonen hebben zelf een rechtszaak aangespannen bij de rechtbank;

(5) De publieke belangen zijn effectief beschermd;

(6) Andere omstandigheden.

4. Aankondiging

Alvorens een civiele procedure van algemeen belang aanhangig te maken, zal het procuraat een aankondiging doen via landelijke media om de relevante subjecten te informeren dat het op het punt staat een civiele procedure van algemeen belang aan te spannen.

Het doel van de aankondiging is om de rechthebbende eraan te herinneren dat hij/zij kan communiceren met de overtreder of zelf een rechtszaak kan aanspannen. Tijdens de aankondigingsperiode kan het parket het onderzoek voortzetten.

Als het procuraat tijdens het lopende onderzoek constateert dat aan de voorwaarden voor beëindiging van de herziening en het niet indienen van geschillen van algemeen belang is voldaan, zal zij de herziening beëindigen.

Het parket kan besluiten een procedure van algemeen belang aan te spannen als het vaststelt dat het algemeen belang nog steeds wordt geschaad en aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(1) Voor zaken over vergoeding van ecologische milieuschade, verzuimt de rechthebbende om de schadevergoedingsprocedure te starten, of na mislukken van overleg een rechtszaak aan te spannen;

(2) Er is geen gekwalificeerd onderwerp, of het gekwalificeerde onderwerp spant geen rechtszaak aan na het verstrijken van de aankondiging;

(3) Er zijn geen naaste verwanten van helden en/of martelaren, of dergelijke naaste verwanten brengen geen rechtszaak.

5. Juridische procedure starten

Als het procuraat besluit een proces van openbaar belang aan te spannen, zal het de aanklacht van openbaar belang en het relevante bewijsmateriaal aan de rechtbank voorleggen als procureur van openbaar belang.

Wanneer de rechtbank zitting heeft, benoemt het parket een openbare aanklager om voor de rechtbank te verschijnen en kan de assistent-aanklager de openbare aanklager bijstaan ​​tijdens de behandeling van de zaak.

Als er sprake is van gespecialiseerde of technische kwesties, kan het parket deskundigen aanstellen of inhuren om de officier van justitie bij te staan ​​tijdens de behandeling van de zaak.

 

Foto door Filippo Cesarini on Unsplash

 

Medewerkers: Guodong Du , Meng Yu 余 萌

Bewaar als pdf

Andere klanten bestelden ook:

Verscheidene bepalingen over kwesties met betrekking tot de toepassing van het recht bij de behandeling van geschillen over inbreuk op het recht op nieuwe plantenrassen (II)

Verschillende bepalingen van het Opperste Volksgerechtshof over kwesties met betrekking tot de toepassing van de wet in het proces van geschillen over inbreuk op het recht op nieuwe plantenrassen (II) (最高人民法院关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定(二)) zijn afgekondigd op 5 juli 2021 en zijn op 7 juli 2021 in werking getreden.