China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Hoe gaan Chinese rechtbanken om met geschillen over overheidscontracten? Administratieve overeenkomsten Series-01

Za 27 juni 2020
Categorieën: Insights
Medewerkers: Guodong Du

Hoe gaan Chinese rechtbanken om met geschillen over overheidscontracten? Administratieve overeenkomsten Series-01

 

Het antwoord ligt in de “Bepalingen inzake verscheidene kwesties betreffende de behandeling van zaken van administratieve overeenkomsten” van het Chinese Hooggerechtshof (关于 审理 行政 协议 案件 若干 的 的 规定).

Hoe gaan Chinese rechtbanken om met geschillen over overheidscontracten? Het antwoord ligt in de "Bepalingen inzake verschillende kwesties met betrekking tot de behandeling van zaken van administratieve overeenkomsten" (关于 审理 行政 协议 案件 若干 问题 的 规定, hierna de "Gerechtelijke Interpretatie" genoemd), die in december 2019 werd uitgevaardigd door het Chinese Hooggerechtshof (SPC).

Als u een bestuursovereenkomst aangaat met een Chinees overheidsorgaan, en er zijn helaas geschillen in verband met de bestuursovereenkomst, dan kunt u op grond van de Gerechtelijke Interpretatie een rechtszaak aanspannen tegen het genoemde overheidsorgaan bij een Chinese rechtbank.

Aangezien bestuurlijke overeenkomsten de overeengekomen verdeling van rechten en belangen tussen overheidsorganen en private partijen hierbij behelzen, heeft de Justitiële Interpretatie in hoge mate de publieke aandacht getrokken. Het SPC werkte sinds 2016 aan het opstellen van de Gerechtelijke Interpretatie. Na uitvoerig te hebben gevraagd om meningen uit alle lagen van de bevolking en het ontwerp 24 keer te hebben herzien, vaardigde het SPC uiteindelijk de Gerechtelijke Interpretatie uit in 2019. [1]

1. Wat zijn de administratieve overeenkomsten die door Chinese rechtbanken kunnen worden aanvaard?

Administratieve overeenkomsten hebben de volgende vier kenmerken: (1) elke partij bij de overeenkomst moet een overheidsorgaan zijn; (2) het doel hiervan is om het doel van administratief beheer of openbare dienstverlening te bereiken; (3) de overeenkomst houdt rechten en verplichtingen in die zijn vastgelegd in de Chinese wet inzake administratieve geschillen en andere toepasselijke wet- en regelgeving; (4) de partijen bij deze overeenkomst moeten in onderling overleg tot overeenstemming komen.

Administratieve overeenkomsten hebben doorgaans betrekking op de volgende categorieën:

(1) Overheidsconcessieovereenkomsten;

(2) vergoedingsovereenkomsten voor land, huizen of andere onteigening en vordering;

(3) overeenkomsten over de overdracht van het recht om natuurlijke rijkdommen van de staat te gebruiken, zoals het mijnbouwrecht;

(4) Overeenkomsten over huur, aankoop en verkoop van door de overheid geïnvesteerde woningen met schadevergoeding;

(5) Samenwerkingsovereenkomsten tussen de overheid en investeerders.

Valt een overeenkomst over de overdracht van het recht op het gebruik van staatseigendom tussen u en een Chinese regering onder administratieve overeenkomsten? Vroeger werd een dergelijke overeenkomst beschouwd als een soort burgerlijke overeenkomst in plaats van een bestuursovereenkomst. [2] Na het uitvaardigen van de gerechtelijke interpretatie denken sommigen echter dat het antwoord "ja" kan zijn, omdat de rechten om de natuurlijke rijkdommen van de staat te gebruiken die in de bovengenoemde derde categorie van administratieve overeenkomsten worden genoemd, specifiek het recht omvatten om de staatseigendom, waaraan de gerechtelijke interpretatie niettemin geen duidelijke interpretatie geeft.

Is de overheidsopdracht voor de verkoop van producten aan de Chinese overheid een administratieve overeenkomst? Het antwoord is nee". Over het algemeen worden overheidsopdrachtenovereenkomsten beschouwd als burgerlijke overeenkomsten. [3]

Als de overheid u over bepaalde zaken toezeggingen doet om investeringen aan te trekken en hierbij een overeenkomst met u aangaat, is dat dan een bestuursovereenkomst? Het antwoord is ja". Het CSP heeft verklaard dat een van zijn doelstellingen bij het uitvaardigen van de gerechtelijke interpretatie is ervoor te zorgen dat bestuursorganen alles in het werk stellen om hun beloften na te komen om investeringen aan te trekken. [4]

Is de arbeidsovereenkomst waarin u als medewerker van de Chinese overheid tekent een bestuursovereenkomst? Het antwoord is nee". U kunt relevante geschillen oplossen in overeenstemming met de PRC Arbeidsovereenkomstenwet.

2. Hoe bepaal je de verdachte en de eiser in een rechtszaak die voortvloeit uit een administratieve overeenkomst?

Wat het geschil ook is, het bestuursorgaan dat de bestuursovereenkomst aangaat, is de beklaagde. Wanneer een bestuursorgaan een ander orgaan opdraagt ​​namens hem een ​​bestuursovereenkomst te ondertekenen, blijft de verweerder dat bestuursorgaan.

De eiser is de private partij bij de bestuursovereenkomst.

Als u geen bestuursovereenkomst aangaat, maar de bestuursovereenkomst raakt wel uw rechten en belangen, dan kunt u ook als eiser een rechtszaak aanspannen. Als u bijvoorbeeld vindt dat u de door de overheid georganiseerde bieding had moeten winnen en voor de bieding een bestuursovereenkomst had moeten sluiten, maar de overheid geen overeenkomst met u aangaat, kunt u een rechtszaak aanspannen. Om een ​​ander voorbeeld: als de overheid een overeenkomst sluit met de huiseigenaar om de woning te onteigenen en u bent de huurder van die woning, dan kunt u ook een rechtszaak aanspannen.

In geen geval kan het bestuursorgaan een rechtszaak aanspannen tegen de private partij bij de bestuursovereenkomst, zelfs niet met een tegenvordering in de rechtszaak. Dus wat als de private partij hierbij de bestuursovereenkomst schendt? Het bestuursorgaan kan een schriftelijke beslissing nemen waarbij de private partij wordt verplicht de overeenkomst na te komen, en kan een verzoek indienen bij de rechtbank om de beslissing ten uitvoer te leggen.

 


[1] 黄永维 、 梁凤云 、 杨科雄 : 《<关于 审理 行政 协议 案件 问题 的 的 规定> 的 理解 与 适用》, 《人民 司法》 2020 年 第 4 期

[2] 最高人民法院 《关于 审理 涉及 国有 土地 使用 合同 纠纷 案件 适用 法律 问题 的 解释》

[3] 《政府 采购 法》 第四 十三 条

[4] 黄永维 、 梁凤云 、 杨科雄 : 《<关于 审理 行政 协议 案件 问题 的 的 规定> 的 理解 与 适用》, 《人民 司法》 2020 年 第 4 期


Foto door Stephen Fang (https://unsplash.com/@stephenfang) op Unsplash

Medewerkers: Guodong Du

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

Geschillenbeslechting van grensoverschrijdende e-commerce in de ogen van Chinese rechtbanken

De bloeiende grensoverschrijdende e-commerce in China heeft geleid tot een gelijktijdige toename van grensoverschrijdende geschillen tussen Chinese exporteurs, Chinese e-commerceplatforms, overzeese consumenten en overzeese e-commerceplatforms. Rechters van het Hangzhou Internet Court deelden hun mening over de berechting van grensoverschrijdende e-commercezaken.

Hoe Chinese rechtbanken onpartijdigheid garanderen bij het afdwingen van buitenlandse vonnissen: interne goedkeuring vooraf en ex post indiening - doorbraak voor het verzamelen van vonnissen in China Series (XI)

China heeft in 2022 een baanbrekend gerechtelijk beleid gepubliceerd over de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. Dit bericht gaat in op de ex ante interne goedkeuring en ex post deponeringen - een mechanisme ontworpen door het Chinese Hooggerechtshof om onpartijdigheid te garanderen bij de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.

Een nadere blik op China's procesexplosie in 2021

Twee recente kennisgevingen van Chinese lokale rechtbanken tonen aan dat de explosie van rechtszaken het processchema voor veel zaken heeft vertraagd, wat neerkomt op een aanzienlijke verlenging van de werkelijke tijd van gerechtelijke procedures.