China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Wanneer in China een aanvraag indienen bij de rechtbank voor tenuitvoerlegging van vonnissen/toekenningen?-CTD 101 Series

Do 25 mei 2023
Medewerkers: Meng Yu 余 萌
Editor: CJ Observer

De aanvraagtermijn voor tenuitvoerlegging is twee jaar. De Chinese wetgever werkt nu aan een nieuwe wet om de termijn te verlengen tot drie jaar.

Deze post werd voor het eerst gepubliceerd in CJO GLOBAAL, die zich inzet voor het verstrekken van consulting services in China-gerelateerd grensoverschrijdend handelsrisicobeheer en incasso. Hieronder leggen we uit hoe incasso in China werkt.

1. Wanneer gaat de termijn in?

(1) Gewoonlijk begint de periode op de laatste dag van de schulduitvoeringsperiode die is gespecificeerd in het vonnis of arbitrale uitspraak.

Als het vonnis bijvoorbeeld vereist dat de schuldenaar u binnen 90 dagen na de ingangsdatum van het vonnis een schadevergoeding betaalt, dan moet u binnen 2 jaar na de 91e dag bij de rechtbank om tenuitvoerlegging van het vonnis verzoeken. Anders voert de rechtbank het vonnis niet voor u uit.

(2) Indien het vonnis of arbitraal vonnis de schuldenaar verplicht om de schuld in meerdere termijnen te betalen, gaat de termijn in op de datum waarop de uitvoeringstermijn van de laatste termijn is verstreken.

Als het vonnis bijvoorbeeld vereist dat de schuldenaar de eerste schadevergoeding aan u betaalt binnen 30 dagen na de ingangsdatum van het vonnis en de tweede schadevergoeding aan u binnen 90 dagen, dan kunt u bij de rechtbank om tenuitvoerlegging van deze twee schadevergoedingen verzoeken binnen 2 jaar vanaf de 91ste dag.

(3) Als het vonnis of arbitraal vonnis geen uitvoeringstermijn specificeert, begint de termijn voor het aanvragen van tenuitvoerlegging vanaf de ingangsdatum van het rechtsinstrument.

Als een vonnis bijvoorbeeld vereist dat de debiteur de borg aan u terugbetaalt, maar het tijdstip van terugbetaling niet wordt vermeld, kunt u binnen 2 jaar na de ingangsdatum van het vonnis bij de rechtbank een verzoek indienen om de borg terug te betalen.

2. Is deze termijn van toepassing op de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen en arbitrale vonnissen in China?

Ja. Als u een buitenlands vonnis of arbitraal vonnis ten uitvoer wilt leggen in China, dan dient u zich binnen de genoemde termijn ook aan te melden bij de Chinese rechter.

Vraagt ​​u niet binnen de genoemde termijn tenuitvoerlegging aan? Welnu, in de praktijk hebben we hier een oplossing voor gevonden.

In China wordt de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen of arbitrale vonnissen verdeeld in twee fasen: erkenning en tenuitvoerlegging. Voor de erkenningsfase specificeert de wet geen tijdslimiet; voor de handhavingsfase worden de vereisten van de bovengenoemde periode in acht genomen.

De meeste partijen vragen tegelijkertijd erkenning en tenuitvoerlegging aan, waardoor zij gebonden zijn aan voornoemde termijn.

Sommige partijen zullen echter eerst bij de Chinese rechtbank een aanvraag indienen voor erkenning van buitenlandse vonnissen of arbitrale vonnissen, waarvoor bovengenoemde termijn niet geldt. Na het verkrijgen van een uitspraak waarin het vonnis of arbitraal vonnis van de Chinese rechtbank wordt erkend, kan de betrokken partij binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze uitspraak om tenuitvoerlegging verzoeken.

 

 

* * *

Heeft u ondersteuning nodig bij grensoverschrijdende handel en incasso?

Het team van CJO Global kan u China-gerelateerde grensoverschrijdende handelsrisicobeheer- en incassodiensten bieden, waaronder: 
(1) Beslechting van handelsgeschillen
(2) Incasso
(3) Beoordelingen en onderscheidingen collectie
(4)  Faillissement & Herstructurering
(5) Bedrijfsverificatie en due diligence
(6) Opstellen en beoordelen van handelscontracten

Als u onze diensten nodig heeft of uw verhaal wilt delen, kunt u contact opnemen met onze Client Manager Susan Li (susan.li@yuanddu.com).

Als u meer wilt weten over CJO Global, klik dan op hier.

Als u meer wilt weten over de diensten van CJO Global, klik dan op hier.

Als u meer CJO Global-berichten wilt lezen, klikt u op hier.

 

 

Foto door Meneer Daaaa on Unsplash

Medewerkers: Meng Yu 余 萌

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook: