China Justitie Observer

中 司 观察

het EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Bemiddeling in China: verleden en heden

Zo 11 aug 2019
Model: Inzichten
Editor: Huang Yanling

Op 7 augustus 2019 hebben China en andere 45 staten het VN-Verdrag inzake internationale schikkingsovereenkomsten die voortvloeien uit bemiddeling (het Verdrag van Singapore) ondertekend. Het wordt tijd dat we mediation in China onder de loep nemen.

1. Geschiedenis van bemiddeling in China

In China kan de geschiedenis van bemiddeling worden onderverdeeld in vier fasen:

 (1) Van 1949 tot de jaren 1980: zeer geprezen

Na de oprichting van de Volksrepubliek China in 1949 pleitte de regering voor "bemiddeling als primair" (调解 ​​为主) bij geschillenbeslechting. De bemiddeling steunt hier voornamelijk op de in de grassroots society ingestelde volksbemiddelingscomités. Gedurende deze periode drong de Chinese staatsmacht door tot in alle uithoeken van de samenleving, en door de staat aangestuurde bemiddeling werd algemeen aanvaard door de samenleving. Mediation speelde daarom een ​​zeer belangrijke rol.

 (2) Van de jaren tachtig tot de jaren negentig: de sterke verzwakking van mediation

Nadat China in 1978 met zijn hervormingen en openstelling was begonnen, trok de staatsmacht zich geleidelijk terug uit de Chinese samenleving en werd ook de steun voor bemiddeling sterk verzwakt. Mensen erkenden niet langer de autoriteit van bemiddeling en wenden zich tot rechtszaken, wat ertoe leidde dat een groot aantal geschillen bij de rechtbank terechtkwam.

 (3) Het eerste decennium van de 21ste eeuw: de opkomst van gerechtelijke mediation

Als reactie op de druk van geschillenbeslechting lanceerde China een beweging genaamd de "Grote Mediation" (大 调解). [1] De bemiddeling tijdens het proces speelde een grote rol in deze beweging. Mediation via de rechtbank kon in elke fase van de gerechtelijke procedure plaatsvinden, en rechters wilden ook graag procederende partijen aansporen om mediation te aanvaarden.

(4) De jaren 2010: buitengerechtelijke bemiddeling wordt benadrukt

Om het hoofd te bieden aan de geschillen explosie waarmee Chinese rechtbanken worden geconfronteerd, en ook om het "Belt and Road Initiative" (BRI) te dienen, stelt China nu een "gediversifieerde geschillenbeslechtingsregeling" voor, dat wil zeggen dat bemiddeling, arbitrage en procesvoering met elkaar verbonden en gecoördineerd worden. In deze regeling wordt buitengerechtelijke mediation gewaardeerd, namelijk: een samenwerkingssysteem van mediation van personen, administratieve mediation, branchebemiddeling, commerciële mediation en gerechtelijke mediation. [2]

Het grootste nadeel van buitengerechtelijke mediation is dat de schikkingsovereenkomst die het resultaat is van mediation niet door de rechtbank kan worden afgedwongen, gezien de aard van de in wezen gewone overeenkomst. Om mediation te ondersteunen, bepaalt de in 2012 onlangs gewijzigde PRC Civil Procedure Law (CPL) dat de rechtbank op verzoek van de partijen een beslissing kan nemen om de geldigheid van de schikkingsovereenkomst te bevestigen, zodat deze kan worden gehandhaafd door de rechtbank. [3]

2. Huidige soorten bemiddeling in China

Er zijn geen systematische wettelijke regels voor mediation in China, maar ze zijn verspreid in de CPL, de People's Mediation Law van de Volksrepubliek China, evenals de regels die zijn uitgevaardigd door het Chinese Supreme People's Court (SPC) en het Chinese ministerie van Justitie. Volgens deze regels omvat Chinese bemiddeling over het algemeen het volgende:

(1) Rechtbankgebonden bemiddeling

Rechtbankgebonden mediation verwijst naar de mediation die wordt gevoerd tijdens een rechtszaak.

Gerechtelijke mediation is vastgelegd in de CPL. Deze vorm van mediation wordt uitgevoerd door een rechter in civiele procedures. Mediation staat niet los van de casusprocessen, maar maakt er onderdeel van uit. Nadat de schikkingsovereenkomst is bereikt, legt de rechtbank een "schikkingsverklaring" af (调解 书). De schikkingsverklaring kan, net als het vonnis, worden afgedwongen door de rechtbank.

Sinds 2016 proberen Chinese rechtbanken bemiddeling te scheiden van rechtszaken, en hebben voor dit doel een "koppelingsmechanisme ingesteld om geschillen met bemiddeling te verbinden" (诉讼 与 调解 对接 established). Volgens dit mechanisme wijst de rechtbank de zaak toe aan / wijst de zaak toe aan een specifieke mediator (inclusief fulltime mediators bij de rechtbank en mediators buiten de rechtbank), en kan de rechter niet langer bemiddelen tijdens het proces.

(2) Bemiddeling van mensen

People's mediation (community mediation) is de bemiddeling van buurtbewoners.

De People's Mediation Law die in 2010 van kracht werd, is de enige wet in China die specifiek gericht is op mediation. Met volksbemiddeling wordt voornamelijk bedoeld bemiddeling door de volksbemiddelingscomités die zijn opgericht in zelfbesturende gemeenschapsorganisaties (buurtcomités, dorpelingencomités), die geen kosten in rekening brengen [4]. Daarom is deze bemiddeling een soort gemeenschapsbemiddeling voor het algemeen welzijn, en omvat geen commerciële bemiddeling, bemiddeling van brancheverenigingen, enz. [5] Niettemin kunnen maatschappelijke organisaties zoals brancheverenigingen een volksbemiddelingscomité oprichten onder verwijzing naar de People's Mediation Law om uitsluitend de geschillen van hun beroep te behandelen.

 (3) Beroeps- / branchebemiddeling

Beroeps- / branchebemiddeling is een soort bemiddeling die wordt aangeboden aan een bepaald vakgebied of aan een lid van een bepaalde branchevereniging.

Na 2015 begon China de ontwikkeling van beroeps- / branchebemiddeling aan te moedigen, waaronder twee categorieën. De eerste categorie is de bemiddeling van branchevereniging, namelijk de door de branchevereniging zelf opgerichte bemiddelingsinstelling; de tweede categorie is de branchegerichte en beroepsgerichte mensenbemiddeling, namelijk de volksmediationcommissie die is opgericht door de branchevereniging met verwijzing naar de People's Mediation Law. [6]

Het verschil tussen de twee: de eerste staat onder toezicht van de relevante regelgevende instanties van de branche. De Securities Association of China bemiddelt bijvoorbeeld bij geschillen over effecten en wordt gereguleerd door de China Securities Regulatory Commission; dit laatste wordt gereguleerd door de afdeling toezicht op de bemiddeling van personen, namelijk het ministerie van Justitie en de overeenkomstige afdeling in elke lokale overheid.

Brancheverenigingen richten zelf bemiddelingsinstellingen op, en in theorie zijn hun bemiddelingskosten niet onderworpen aan de "gratis" regels van de People's Mediation Law. Voorlopig hanteren de meeste bemiddelingsinstellingen van de brancheverenigingen echter nog de vrije modus [7], wat betekent dat hun bemiddeling van een zeker algemeen belang is, maar niet van commercieel belang.

(4) Advocaatbemiddeling

Advocaatbemiddeling verwijst naar bemiddeling die wordt uitgevoerd door bemiddelingsinstellingen van advocatenberoep.

Sinds 2017 heeft China geprobeerd advocatenbemiddeling aan te moedigen en advocatenbemiddelingsstudio's op te zetten in rechtbanken, openbare juridische servicecentra, advocatenkantoren en advocatenbemiddelingscentra in balies. [8]

Opgemerkt moet worden dat wat betreft de vergoedingen die in rekening worden gebracht voor bemiddeling door advocaten, het Chinese ministerie van Justitie een "lage prijs" -model moet hanteren. Op sommige plaatsen mag de vergoeding voor bemiddeling door advocaten bijvoorbeeld in vergelijkbare omstandigheden niet meer bedragen dan 50% van de gerechtskosten [9], ook al zijn de gerechtskosten voor China al erg laag. In die zin is advocaatbemiddeling ook van algemeen belang.

(5) Commerciële bemiddeling

Commerciële bemiddeling verwijst naar bemiddeling die wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde commerciële bemiddelingsinstelling. Commerciële bemiddeling past een marktgebaseerd tariefmodel toe zonder gratis bemiddeling.

In China is commerciële mediation misschien professioneler dan andere mediation, maar er zijn maar weinig commerciële mediationinstellingen in China. Deze bemiddelingsinstellingen zijn voornamelijk: China Council for the Promotion of International Trade / China Chamber of International Commerce Mediation Center (opgericht in 1987) en de bemiddelingscentra van de hoofdstukken, Bemiddelingscentrum van de arbitragecommissie van Peking (opgericht in 2011), Shanghai Commercieel Bemiddelingscentrum (opgericht in 2011), Guangdong, Hong Kong en Macau Commercial Mediation Alliance (opgericht in 2013). 

(6) Administratieve bemiddeling

Administratieve bemiddeling verwijst naar bemiddeling uitgevoerd door een bestuursorgaan.

Hoewel in Chinese officiële documenten vaak in één adem melding wordt gemaakt van bemiddeling van mensen, gerechtelijke bemiddeling en administratieve bemiddeling. Maar het concept van administratieve bemiddeling is het vaagste en minst gezien. De belangrijkste scène van administratieve bemiddeling is dat de politie bemiddelt bij openbare veiligheidszaken en verkeersongevallen.

3. Onze commentaren 

Hoewel de bemiddeling van ontwikkelde mensen is ingesteld vóór de hervorming en openstelling van China, bestaat deze in een zeer rigoureuze sociale structuur. De bemiddeling in de markteconomie kwam erg laat in China. Men kan zeggen dat China pas in de jaren 2010 begon met het opzetten van echte bemiddeling. In die zin staat Chinese mediation nog in de kinderschoenen. 

Bovendien zijn de meeste soorten bemiddeling in China gericht op openbare dienstverlening, die gratis of tegen een lage prijs is. Dit heeft het enthousiasme van professionele instellingen en personeel om deel te nemen aan mediation sterk verzwakt. Daarom is de ontwikkeling van mediation waarschijnlijk aan bepaalde beperkingen onderworpen.

Momenteel zijn er maar een paar instellingen in China die zich bezighouden met commerciële bemiddeling, en de meeste van deze instellingen zijn erg jong, en het zal enige tijd duren voordat de ontwikkeling op grote schaal zal zijn.

Samengevat: Chinese bemiddeling is nog erg jong en heeft niet genoeg internationale concurrentiepositie. Daarom is China wellicht niet bereid om de Singapore Mediation Convention voortijdig te ratificeren om te voorkomen dat China reageert op de impact van internationale bemiddelingsinstellingen.

Met de opkomst van het Chinese BRI kan China de rol van bemiddeling echter niet negeren. In feite heeft China in 2018 de "Opinions on the Establishment of 'the Belt and Road Initiative' Dispute Settlement Mechanism and Institutions" (关于 建立 "一带 一路" 争端 解决 机制 和 机构 的 的) uitgebracht, waarin ook bemiddeling wordt genoemd. We speculeren dat mediation in de toekomst een van de belangrijkste geschillenbeslechting in China zal zijn. 

 

Referenties:

[1] 关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》(2004年),《关于进一步发挥诉讼调解在构建社会主义和谐社会中积极作用的若干意见》(2007年),《关于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制的若干意见》(2009年),《关于人民调解协议司法确认程序的若干规定》(2011年)等。

[2] 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》(中办发〔2015〕60号),《最高人民法院关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》(法发〔2016〕14号)

[3] 《民事诉讼 法》 第一 百 九十 四条 、 第一 百 九十 五条

[4] 《人民 调解 法》 第四 条 、 第八 条

[5] 范愉.《中华人民共和国人民调解法》评析[J].法学家,2011(02):1-12+176.

[6] 《司法部 关于 加强 行业 性 、 专业 性 人民 调解 委员会 的 的》 (司 发 通 [2011] 93 号)

[7] 如 《最高人民法院 中国 证券 监督 管理 关于 全面 推进 证券 期货 多元化 解 机制 的 的》, 《中国 证券业协会 证券 纠纷 调解 工作 管理 办法》

[8] 《最高人民法院 司法部 开展 开展 调解 试点 工作 的 司 发 通 〔2017〕 105 号, 《最高人民法院 司法部 关于 律师 律师 调解 工作 工作 的 司 发 通 〔2018〕 143 号》

[9] 《山东 律师 调解 试点 来 了! 调解 收费 标准 스 超过 诉讼 费50ik, http://www.acla.org.cn/article/page/detailById/22576

Medewerkers: Guodong Du , Meng Yu 余 萌

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

Geschillenbeslechting van grensoverschrijdende e-commerce in de ogen van Chinese rechtbanken

De bloeiende grensoverschrijdende e-commerce in China heeft geleid tot een gelijktijdige toename van grensoverschrijdende geschillen tussen Chinese exporteurs, Chinese e-commerceplatforms, overzeese consumenten en overzeese e-commerceplatforms. Rechters van het Hangzhou Internet Court deelden hun mening over de berechting van grensoverschrijdende e-commercezaken.

Hoe Chinese rechtbanken onpartijdigheid garanderen bij het afdwingen van buitenlandse vonnissen: interne goedkeuring vooraf en ex post indiening - doorbraak voor het verzamelen van vonnissen in China Series (XI)

China heeft in 2022 een baanbrekend gerechtelijk beleid gepubliceerd over de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. Dit bericht gaat in op de ex ante interne goedkeuring en ex post deponeringen - een mechanisme ontworpen door het Chinese Hooggerechtshof om onpartijdigheid te garanderen bij de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.

Een nadere blik op China's procesexplosie in 2021

Twee recente kennisgevingen van Chinese lokale rechtbanken tonen aan dat de explosie van rechtszaken het processchema voor veel zaken heeft vertraagd, wat neerkomt op een aanzienlijke verlenging van de werkelijke tijd van gerechtelijke procedures.