China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Serie over het burgerlijk wetboek van de VRC - 01: The Thing About Part I General Principles

Zo 21 jun 2020
Categorieën: Insights
Editor: Lin Haibin

Avatar

 

China kondigde zijn allereerste af Burgerlijk Wetboek in mei 2020, dat zeven delen omvat, namelijk algemene principes, zakelijke rechten, contracten, persoonlijkheidsrechten, huwelijk en gezin, erfopvolging, aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad en aanvullende bepalingen. De algemene principes is het eerste deel.

Voor gerelateerde berichten over het burgerlijk wetboek van de VRC klikt u op hier.

Klik voor het burgerlijk wetboek van China (gratis Engelse versie) als volgt op elk onderdeel:

Boek I Algemene principes (Engels, Chinese)

Boek II Real Rights (Engels, Chinese)

Boek III-contract (Engels, Chinese)

Boek IV Persoonlijkheidsrechten (Engels, Chinese)

Boek V Huwelijk en gezin (Engels, Chinese)

Boek VI Opvolging (Engels, Chinese)

Boek VII Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad (Engels, Chinese)

 

Voordien had China respectievelijk de "Algemene beginselen van burgerlijk recht" (民法 总则) en de "Algemene bepalingen van burgerlijk recht" (民法 通则) afgekondigd. Na de afkondiging van het burgerlijk wetboek werden de twee wetten dienovereenkomstig afgeschaft.

"Deel I Algemene principes”Is onderverdeeld in tien hoofdstukken: basisbepalingen, natuurlijke personen, rechtspersonen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, burgerrechten, burgerlijk rechtshandelingen, agentschap, burgerlijke aansprakelijkheid, actiebeperking en berekening van termijnen.

We hebben als volgt enkele opmerkelijke punten geselecteerd:

1. Capaciteit voor burgerrechten

Een natuurlijke persoon kan burgerrechten uitoefenen vanaf de geboorte tot aan zijn overlijden, kan burgerrechten genieten en zal burgerlijke verplichtingen op zich nemen in overeenstemming met de wet.

Wanneer het de bescherming van de belangen van de foetus betreft, zoals het erven en aanvaarden van geschenken, wordt de foetus geacht burgerrechten te bezitten. Als de foetus echter bij de geboorte dood is, bestaat zijn / haar capaciteit voor burgerrechten niet vanaf het begin. 

2. Volwassenen en minderjarigen

Een natuurlijk persoon ouder dan 18 jaar is een volwassene. Een natuurlijk persoon jonger dan 18 jaar is een minderjarige.

Ouders zijn verplicht hun minderjarige kinderen groot te brengen, op te voeden en te beschermen. Volwassen kinderen zijn verplicht hun ouders te ondersteunen, bij te staan ​​en te beschermen.

3. Capaciteit tot burgerlijk gedrag

Een volwassene heeft de volledige capaciteit voor burgerlijk gedrag en kan onafhankelijk burgerlijke rechtshandelingen verrichten.

Een minderjarige die de leeftijd van acht heeft bereikt (dat wil zeggen van acht tot achttien jaar) is een persoon met een beperkte capaciteit tot burgerlijk gedrag en zal worden vertegenwoordigd door zijn / haar ad litem agent of toestemming verkrijgen of met terugwerkende kracht erkenning van zijn / haar ad litem agent bij het verrichten van burgerrechtelijke rechtshandelingen.

Een minderjarige jonger dan acht jaar is een persoon die niet in staat is tot burgerlijk gedrag, en wordt bij het verrichten van burgerlijke rechtshandelingen door zijn / haar gevolmachtigde vertegenwoordigd. 

4. Burgerlijke onderwerpen 

Burgerlijke onderwerpen zijn onder meer natuurlijke personen, rechtspersonen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. Rechtspersonen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen verder worden onderverdeeld in de volgende typen:

 

 

 

5. De soorten rechten van burgerlijke onderdanen zijn als volgt

Burgerrechten in China

 

6. Burgerlijke rechtshandelingen

Een burgerlijke rechtshandeling is de handeling van een burgerlijk subject om een ​​burgerrechtelijke rechtsbetrekking tot stand te brengen, te wijzigen of te beëindigen door middel van het uiten van opzet.

Een burgerlijke rechtshandeling is geldig als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

(1) De actor heeft de relevante capaciteit voor burgerlijk gedrag; 

(2) De uitgedrukte intentie is authentiek; 

(3) Een dergelijke handeling is niet in strijd met de dwingende bepalingen van wetten en administratieve voorschriften of de openbare orde en goede zeden

7. Beperking van actie

In het algemeen is de beperking van vorderingen voor burgerlijke subjecten om een ​​aanvraag in te dienen bij de rechtbank voor de bescherming van burgerrechten drie jaar.

De beperking van de actie gaat in vanaf de datum waarop de schuldeiser weet of had moeten weten dat zijn / haar rechten zijn geschonden en wie de schuldenaar is.

Waar de wetten anders bepalen met betrekking tot de beperking van arbitrage, zullen dergelijke bepalingen voorrang hebben; als er geen dergelijke bepalingen zijn over de beperking van arbitrage, hebben de bepalingen over de beperking van actie voorrang.

 

 

De Engelse vertaling van het burgerlijk wetboek van de VRC is momenteel beschikbaar voor pre-order op China Justice Observer. Als je geïnteresseerd bent in een pre-order, neem dan contact op met Meng Yu via e-mail op meng.yu@chinajusticeobserver.com. Het burgerlijk wetboek van de Volksrepubliek China van in totaal 110,123 Chinese woorden wordt in het Engels vertaald, en de Engelse vertaling (geschat op 60,000 woorden) kost US $ 4400. We zullen de Engelse vertaling en de Engels-Chinese versie binnen 2 weken leveren.


Foto door Bryan G. (https://unsplash.com/@mirador9) op Unsplash

 

Medewerkers: China Laws Portal-team

Opslaan als PDF

Gerelateerde wetten op China Laws Portal

Andere klanten bestelden ook:

Wat zegt de Chinese rechtsbijstandswet?

Wat is de dienstdoende advocaat? Wie treedt op als juridisch medewerker? Welke juridische diensten kunnen worden verleend? Hier zijn de belangrijkste vragen die moeten worden beantwoord om kennis te maken met de Chinese rechtsbijstandswet.

Arbeidsveiligheidswet van China (2021)

Wet op de arbeidsveiligheid (安全生产法) werd afgekondigd op 29 juni 2002 en gewijzigd in respectievelijk 2009, 2014 en 2021. De laatste herziening is op 1 september 2021 in werking getreden.

Bepalingen met betrekking tot verschillende kwesties met betrekking tot de toepassing van het recht in het proces van civiele zaken met betrekking tot het gebruik van gezichtsherkenningstechnologieën om persoonlijke informatie te verwerken (2021)

Bepalingen van het Hooggerechtshof over verschillende kwesties met betrekking tot de toepassing van de wet in het proces van civiele zaken waarbij gezichtsherkenningstechnologieën worden gebruikt om persoonlijke informatie te verwerken (最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定) zijn afgekondigd op 27 juli 2021 en zijn op 1 augustus 2021 in werking getreden.