China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Serie over het burgerlijk wetboek van de VRC - 02: Het ding over echte rechten

Zo 28 jun 2020
Categorieën: Insights
Editor: Lin Haibin

Avatar

 

China heeft in mei 2020 zijn eerste burgerlijk wetboek afgekondigd, dat zeven delen omvat, namelijk algemene beginselen, reële rechten, contracten, persoonlijkheidsrechten, huwelijk en gezin, erfopvolging, aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad en aanvullende bepalingen. De Real Rights is het tweede deel. 

Voor gerelateerde berichten over het burgerlijk wetboek van de VRC klikt u op hier.

Klik voor het burgerlijk wetboek van China (gratis Engelse versie) als volgt op elk onderdeel:

Boek I Algemene principes (Engels, Chinese)

Boek II Real Rights (Engels, Chinese)

Boek III-contract (Engels, Chinese)

Boek IV Persoonlijkheidsrechten (Engels, Chinese)

Boek V Huwelijk en gezin (Engels, Chinese)

Boek VI Opvolging (Engels, Chinese)

Boek VII Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad (Engels, Chinese)

 

Voordien had China respectievelijk de Real Right Law en de Security Law afgekondigd. Na de afkondiging van het burgerlijk wetboek worden zowel de wet op de zakelijke rechten als de veiligheidswet dienovereenkomstig afgeschaft op 1 januari 2021, wanneer het burgerlijk wetboek in werking treedt.

“Part II Real Rights” van het Burgerlijk Wetboek heeft 20 hoofdstukken, die zijn onderverdeeld in vijf subdelen: Algemene bepalingen, Eigendom, Vruchtgebruik, Zekerheidsbelangen en Eigendom.

We hebben als volgt enkele opmerkelijke punten geselecteerd:

1. Registratie van onroerende goederen

De staat past een uniform registratiesysteem toe met betrekking tot de onroerende goederen. Verplichtingen en geïnteresseerde partijen kunnen een aanvraag indienen om de geregistreerde informatie te raadplegen en te dupliceren, en de registratieautoriteit zal dergelijke materialen dienovereenkomstig verstrekken.

2. Staatseigendom 

Het eigendom dat eigendom is van de staat, zoals voorzien door de wet, behoort toe aan de staat, dat wil zeggen, het hele volk. De Staatsraad oefent de eigendom van staatseigendommen namens de staat uit.

Deze eigenschappen zijn onder meer:

(1) minerale rijkdommen, wateren en zeegebieden;

(2) onbewoond zee-eiland;

(3) stedelijk land;

(4) natuurlijke hulpbronnen zoals bossen, bergen, graslanden, braakliggende terreinen en wadplaten, behalve waar ze behoren tot de collectieven zoals voorgeschreven door de wet;

(5) hulpbronnen van de wilde dieren die eigendom zijn van de staat, zoals voorgeschreven door de wet;

(6) middelen van het radiofrequentiespectrum;

(7) culturele relikwieën die eigendom zijn van de staat, zoals wettelijk voorgeschreven;

(8) activa voor nationale defensie;

(9) infrastructuren zoals spoorwegen, snelwegen, elektriciteitsinstallaties, telecommunicatiefaciliteiten en olie- en gaspijpleidingen die eigendom zijn van de staat, zoals voorgeschreven door de wet;

(10) de onroerende zaken en roerende zaken die onder rechtstreeks toezicht van overheidsdiensten staan;

(11) de onroerende en roerende zaken die onder rechtstreeks toezicht staan ​​van instellingen die door de staat worden gesponsord, en;

(12) Door de staat geïnvesteerde ondernemingen.

3. Collectief eigendom

Eigendommen die eigendom zijn van een collectief zoals voorgeschreven door de wet, zullen collectief eigendom zijn van de leden van dit collectief.

Collectieve eigendommen zijn onder meer:

(1) land, bossen, bergen, graslanden, woestenijen en wadplaten die eigendom zijn van het collectief zoals voorgeschreven door de wet;

(2) gebouwen, productiefaciliteiten, irrigatie- en waterbehoudfaciliteiten die eigendom zijn van het collectief;

(3) de educatieve, wetenschappelijke, culturele, volksgezondheids- en sportfaciliteiten die eigendom zijn van het collectief; en;

(4) andere onroerende en roerende goederen die eigendom zijn van het collectief.

4. Particulier eigendom

Elke individuele persoon heeft het recht om eigendom te hebben van onroerende en roerende zaken zoals zijn / haar wettig inkomen, huizen, artikelen voor dagelijks gebruik, productiegereedschappen en ruwe en halfafgewerkte materialen.

De staat, het collectief en het individu kunnen, volgens de wet, investeren om vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid of andere ondernemingen op te richten.

5. Eigendom

Eigenaars van onroerende of roerende zaken hebben het recht om de onroerende of roerende zaken te bezitten, te gebruiken, er voordeel uit te trekken en te vervreemden volgens de wet.

De eigenaar heeft het recht vruchtgebruik en zekerheden te vestigen op zijn eigen onroerende of roerende zaken.

6. Vruchtgebruik

Een vruchtgebruik verwijst naar het recht van de schuldeiser om de onroerende of roerende goederen van anderen te bezitten, te gebruiken en er voordeel uit te trekken, maar het recht om over dergelijke eigendommen te beschikken is niet inbegrepen.

Organisaties en individuen kunnen volgens de wet natuurlijke hulpbronnen bezitten, gebruiken en er voordeel uit halen, dat wil zeggen dat organisaties en individuen vruchtgebruiker kunnen zijn van staatseigendom. Bijvoorbeeld:

(1) Landbouwers van de collectieve economische organisaties op het platteland kunnen het recht krijgen op contractueel beheer van collectief eigendom van plattelandsgronden, dat wil zeggen het recht om landbouwproductie op het land uit te voeren;

(2) Organisaties en individuen kunnen het eigendom verkrijgen van bouwgrond in staatseigendom, dat wil zeggen het recht om gebouwen op het land te bouwen en daar eigenaar van te zijn.

Voor meer informatie over "recht op contractueel beheer van land" (土地 承包 经营 权), lees alstublieft een eerder bericht "China's juridisch kader voor plattelandsgebieden'. 

Voor meer informatie over eigendomsrechten met betrekking tot land en huisvesting in Chinese steden, lees alstublieft een eerder bericht "China's juridisch kader voor stedelijk land'. 

Het vruchtgebruik lost de landtegenstelling van China op: de staat of het collectief bezit het land, terwijl individuen het land nodig hebben. Dat wil zeggen, hoewel de vruchtgebruiker geen recht heeft op de eigendom van de grond, kan hij de grond tot op zekere hoogte als grondeigenaar gebruiken.

7. Veiligheidsbelangen

Tenzij de wet anders bepaalt, heeft de houder van zekerheden voorrang bij de uitkering van zijn vordering indien een schuldenaar in gebreke blijft of indien de voorwaarden voor de invordering van die belangen, zoals overeengekomen door de betrokken partijen, zich voordoen.

Zekerheidsbelangen omvatten rente verkregen uit hypotheek, rente verkregen door pandrecht en pandrecht.

 

 

De Chinese tekst (officiële versie) van het burgerlijk wetboek van de VRC is te vinden hier. De Engelse vertaling van het burgerlijk wetboek van de VRC is momenteel beschikbaar voor pre-order op China Justice Observer. Als je geïnteresseerd bent in een pre-order, neem dan contact op met Meng Yu via e-mail op meng.yu@chinajusticeobserver.com. Het burgerlijk wetboek van de VRC van in totaal 110,123 Chinese woorden wordt in het Engels vertaald en de Engelse vertaling (geschat op 60,000 woorden) kost US $ 4400. We zullen de Engelse vertaling en de Engels-Chinese versie binnen 3 maanden leveren.


Foto door Shade Jay (https://unsplash.com/@shadejay) op Unsplash

Medewerkers: China Laws Portal-team

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

China's eerste geval van gezichtsherkenning

Het verzamelen van persoonlijke informatie moet wettig, gerechtvaardigd en noodzakelijk zijn, als een principe dat wordt bevestigd door Chinese rechtbanken in Guo v.Hangzhou Safari Park (2020).

Wat zegt het burgerlijk wetboek van China?

China heeft in mei 2020 zijn eerste burgerlijk wetboek afgekondigd, dat zeven delen omvat, namelijk algemene beginselen, reële rechten, contracten, persoonlijkheidsrechten, huwelijk en gezin, erfopvolging, aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad en aanvullende bepalingen.