China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansZweedsHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

SPC publiceert 36e batch met begeleidende cases

Ma 30 januari 2023

In december 2022 heeft het Chinese Supreme People's Court (SPC) vrijgegeven zes zaken over rechterlijke toetsing van arbitrage als de 36e reeks leidende zaken.

Deze zaken zijn genummerd van 196 tot 201 en stellen de volgende regels vast:

Zaak nr. 196: Wanneer de partijen onderhandelen over een arbitrageclausule en overeenstemming bereiken over onderwerping aan arbitrage bij het sluiten van het contract, heeft het feit of het contract tot stand is gekomen geen invloed op de vorming en geldigheid van de arbitrageclausule.

Zaak nr. 197: Een partij wordt geacht de jurisdictie van het scheidsgerecht over de zaak te hebben aanvaard als de partij de geldigheid van de arbitrageovereenkomst niet aanvecht vóór de eerste hoorzitting van het scheidsgerecht.

Zaak nr. 198: De eigenlijke aannemer is geen partij bij het bouwcontract tussen de bouwwerkgever en de aannemer, en heeft geen geldige arbitrageovereenkomst gesloten met de bouwwerkgever en de aannemer. De feitelijke aannemer is dus niet gebonden aan de arbitrageovereenkomst tussen de opdrachtgever in de bouw en de aannemer.

Zaak nr. 199: een arbitraal vonnis dat de verweerder beveelt een vergoeding te betalen in Amerikaanse dollars die gelijk is aan de waarde van Bitcoin, en vervolgens het bedrag in Amerikaanse dollars omzet in dat in RMB, biedt verkapte ondersteuning van de uitwisseling tussen Bitcoin en wettig betaalmiddel. Dit is in strijd met China's financiële regelgevende bepalingen inzake virtuele valuta en tegen het algemeen belang. De rechtbank beslist tot vernietiging van het arbitraal vonnis.

Zaak nr. 200: Indien een arbitrageovereenkomst voorziet in de beslechting van geschillen door middel van versnelde arbitrage, zonder expliciet een arbitrage-instelling te specificeren, kan een ad hoc arbitragetribunaal een uitspraak doen.

Zaak nr. 201: Een beslissing over geschillenbeslechting die is genomen door het interne bureau voor geschillenbeslechting van een internationale sportfederatie is geen buitenlandse arbitrale uitspraak onder het Verdrag inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken (het Verdrag van New York).

Lees de volgende berichten voor meer informatie over de "Guiding Cases":

 

 

Omslagfoto door Roadtrip met Raj op Unsplash

Medewerkers: CJO-team medewerkers

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

China introduceert nieuwe normen voor veroordelingen voor rijden onder invloed met ingang van 2023

In december 2023 kondigde China bijgewerkte normen aan voor veroordelingen voor rijden onder invloed, waarin staat dat personen die rijden met een bloedalcoholgehalte (BAC) van 80 mg/100 ml of hoger tijdens een ademtest strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, volgens de recente gezamenlijke aankondiging van de Opperste Volksgerechtshof, Opperste Volksparket, Ministerie van Openbare Veiligheid en Ministerie van Justitie.

De herziene regels van SPC vergroten het bereik van internationale handelsrechtbanken

In december 2023 vergrootten de onlangs gewijzigde bepalingen van het Chinese Hooggerechtshof het bereik van zijn Internationale Handelsrechtbanken (CICC). Om tot een geldig forumkeuzebeding te komen moet aan drie vereisten worden voldaan: het internationale karakter, de schriftelijke overeenkomst en het bedrag waarover controverse bestaat, terwijl de ‘daadwerkelijke connectie’ niet langer vereist is.