China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Wat als u geen arbitrageaanvraag bij HKIAC wilt indienen?

Zo 12 mei 2019
Categorieën: Insights

 

Voor veel Amerikaanse dollarfondsen die in China investeren, wordt het Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) gewoonlijk onderling overeengekomen als de plaats van arbitrage in de geschillenbeslechtingsclausule van de investeringsovereenkomst. Wanneer zich echter een geschil voordoet, vinden zowel de investeerder als de deelneming dat de HKIAC niet de beste instelling is om een ​​dergelijk geschil op te lossen. Daarom proberen ze dergelijke arbitrageclausules voor Chinese rechtbanken ongeldig te maken.

1. Waarom kiezen fondsen in Amerikaanse dollar die in China beleggen, meestal voor arbitrage bij HKIAC?

Als een private-equityfonds in Amerikaanse dollar de bedoeling heeft om in China te investeren, zullen ze gewoonlijk een bedrijf in Hongkong opzetten, dat aandelen bezit van een doelbedrijf op het vasteland van China. Daarom bepalen relevante transactiedocumenten, zoals de aandeelhoudersovereenkomst en de aandelenkoopovereenkomst tussen het genoemde fonds en de Chinese investeerders, vaak dat Hongkongse wetgeving de toepasselijke wet is en dat HKIAC de arbitrage-instelling voor geschillenbeslechting is.

Met het oog op een dergelijk fenomeen, promoot HKIAC zijn voordelen op zijn officiële website, door te lezen dat "HKIAC uitstekend geplaatst is om geschillen te behandelen die voortvloeien uit alle internationale transacties. Het geniet ook een bijzonder voordeel met betrekking tot geschillen waarbij Chinese partijen betrokken zijn."

2. Willen investeerders echt een beroep doen op HKIAC wanneer zich een geschil voordoet?

Wanneer deze private equity-fondsen met daadwerkelijke investeringsgeschillen worden geconfronteerd, zijn ze niet echt bereid om de arbitragemethode te kiezen om hun rechten uit te oefenen, zoals vermeld op de HKIAC-website.

Ten eerste kiezen private equity-fondsen er vaak niet voor om te arbitreren als ze een overeenkomst kunnen bereiken om zich af te melden door middel van onderhandeling, overleg of andere niet-geschillenmethoden.

Ten tweede, in het geval van een zaak die moet worden overgegaan tot arbitrage, vinden beleggers dat arbitrage bij HKIAC niet de beste manier is. Omdat de oprichtende aandeelhouders van het doelbedrijf en de feitelijke verblijfplaats van de controller zich meestal op het vasteland van China bevinden; de kernactiva van het doelbedrijf worden gewoonlijk op het vasteland van China onderhouden; de stroom van investeringsfondsen ligt op het vasteland van China; en de stroomopwaartse en stroomafwaartse ondernemingen van de entiteit bevinden zich ook op het vasteland van China. Als arbitrage wordt gevoerd bij HKIAC, is HKIAC, als het gaat om het behoud van eigendom, het behoud van bewijsmateriaal en de tenuitvoerlegging van een arbitrale uitspraak, niet zo efficiënt als een arbitrage-instelling of rechtbank op het vasteland van China, en kan het de feitelijke verwerkingsverantwoordelijke en het doelbedrijf niet effectief verhinderen om het vooraf overdragen van activa om de nadelige gevolgen van het verlies van de zaak te vermijden (wat heel gebruikelijk is in China).

Bovendien zijn de arbitragekosten en advocaatkosten op het vasteland van China relatief laag en kunnen investeerders de kosten van geschillenbeslechting beter beheersen.

3. Investeerders proberen de beperkingen onder de HKIAC-arbitrageclausule op te heffen

Aangezien de HKIAC-arbitrageclausule meestal is vastgelegd in de investeringsovereenkomst, moet de investeerder een beroep doen op de Chinese rechtbank in het geval er een geschil ontstaat en tracht hij de arbitrageclausule ongeldig te maken, zodat investeerders andere geschillenbeslechtingsmethoden kunnen kiezen.

De juridische interpretaties met betrekking tot de overdracht van de rechten van schuldeisers, uitgevaardigd door het Chinese Hooggerechtshof (SPC), kunnen investeerders tot op zekere hoogte in staat stellen de bovengenoemde doelstellingen te bereiken. Als de investeerder de in de investeringsovereenkomst voorziene rechten van de schuldeiser overdraagt ​​aan een derde en de verkrijger de daarin opgenomen arbitrageclausule niet kent of expliciet bezwaar maakt, zal de verkrijger hoogstwaarschijnlijk niet gebonden zijn aan de arbitrageclausule. Daarom hoeft de verkrijger niet langer zijn toevlucht te nemen tot HKIAC wanneer hij deelneemt aan geschillenbeslechting.

Dergelijke kwesties worden zowel in artikel 9 van de interpretatie van het SPC betreffende enkele kwesties inzake de toepassing van de arbitragewet van de Volksrepubliek China (geïmplementeerd September 8 en herzien op 2006 december 16) en artikel 2008 van de interpretatie van de toepassing van de wet op burgerlijke rechtsvordering van de Volksrepubliek China door de SPC (最高人民法院 关于 适用 《中华人民共和国 民事诉讼 法》 的 解释) (geïmplementeerd op 33 januari 30). Momenteel hebben de rechtbanken in de juridische praktijk een andere opvatting over de vraag of de verkrijger er duidelijk bezwaar tegen kan maken en daardoor de arbitrageclausule in de oorspronkelijke overeenkomst kan uitsluiten. Sommige uitspraken hebben ook bevestigd dat de verkrijger van het recht van de schuldeiser het recht heeft om de oorspronkelijke arbitrageclausule eenzijdig uit te sluiten en een dergelijk geschil moet worden berecht door een bevoegde lokale rechtbank. Sommige private equity-investeerders die zowel private equity-investeringen in Amerikaanse dollarfondsen als RMB-fondsen houden, volgen deze benadering om de beperkingen van HKIAC op te heffen. Ze hebben de rechten van de schuldeiser op hun US dollar-fondsen overgedragen aan hun RMB-fondsen, en vervolgens kiest het RMB-fonds een binnenlandse arbitrage-instelling of een binnenlandse rechtbank als de instelling voor geschillenbeslechting en een dergelijke praktijk is in overeenstemming met commerciële belangen en voldoet aan de wettelijke vereisten.

4. Reacties

HKIAC beweert dat "het een bijzonder voordeel geniet met betrekking tot geschillen waarbij Chinese partijen betrokken zijn.", Maar in feite zijn veel private equity-fondsen het in toenemende mate oneens met een dergelijk voordeel in daadwerkelijke geschillen.

Dit kan tot consequenties leiden dat enerzijds investeerders die hebben ingestemd met arbitrage in HKIAC de bovengenoemde manier zullen gebruiken om van de beperking van de arbitrageclausule af te komen, anderzijds zullen investeerders vermijden om in te stemmen met arbitrage bij HKIAC wanneer het ondertekenen van investeringsovereenkomsten in de toekomst.

Kortom, de marktpositie van HKIAC dreigt te worden verzwakt.

 

Als u met ons over de post wilt praten, of uw mening en suggesties wilt delen, neem dan contact op met mevrouw Shuo Jiang (jiangshuo6740@163.com). 

Medewerkers: Shuo Jiang 蒋 硕

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

China Arbitration Association officieel opgericht

In oktober 2022 werd de China Arbitration Association geregistreerd bij het ministerie van Burgerzaken als een sociale organisatie, waarmee de officiële oprichting werd gemarkeerd sinds de overweging in 2018.

Witboek over internationale arbitrage en Chinese ondernemingen - CTD 101-serie

China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), het Singapore International Arbitration Centre (SIAC) en het International Arbitration Court van de International Chamber of Commerce (ICC) hebben een groot aantal internationale arbitragezaken waarbij Chinese ondernemingen betrokken waren, behandeld.

Geschillenbeslechting van grensoverschrijdende e-commerce in de ogen van Chinese rechtbanken

De bloeiende grensoverschrijdende e-commerce in China heeft geleid tot een gelijktijdige toename van grensoverschrijdende geschillen tussen Chinese exporteurs, Chinese e-commerceplatforms, overzeese consumenten en overzeese e-commerceplatforms. Rechters van het Hangzhou Internet Court deelden hun mening over de berechting van grensoverschrijdende e-commercezaken.

Online arbitrage en cyberbeveiliging in China

Online arbitrage is erg populair in China en verschillende Chinese arbitrage-instellingen bieden deze service al lang aan. Dit artikel gaat in op enkele van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied en onderzoekt of er cyberbeveiligingsmaatregelen zijn binnen de regels van Chinese arbitrage-instellingen.