China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Wat gaat het Chinese Hooggerechtshof doen om de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen te bevorderen?

Ma, 03 juni 2019
Categorieën: Insights
Editor: Lin Haibin

 

Rechters van het Chinese Hooggerechtshof (SPC) bespraken hoe China in de toekomst internationale samenwerking zou kunnen bevorderen bij de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.

In hun laatste artikel oordeelt het SPC Zhang Yongjian (张勇健) en Yang Lei (杨蕾) heeft enkele verhelderende ideeën voorgesteld voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, zoals: het ondertekenen van multilaterale memoranda op basis van de Permanent internationaal forum van handelsrechtbanken (SIFoCC), om regionale memoranda voor Azië te ondertekenen op basis van projecten van Instituut voor Aziatisch ondernemingsrecht (ABLI), om alle deelnemende landen langs de Belt and Road te stimuleren om consensus te bereiken over vermoedelijke wederkerigheid, en om een ​​gerechtelijk big data-platform op te zetten voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.

Het artikel met de titel "Nieuwe verkenning van wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van burgerlijke en handelsvonnissen door gerechtelijke organen" (司法机关 相互 承认 执行 民 商 事 判决 的 新 探索) is gepubliceerd in de "People's Judicature”(人民 司法) (nr. 13, 2019), een tijdschrift dat is aangesloten bij de SPC. Rechter Zhang Yongjian is een voormalig directeur van de SPC's 4e Civil Division, en dient nu als plaatsvervangend directeur van de SPC's First Circuit Court, en de rechter van China International Commercial Court (CICC), terwijl rechter Yang Lei een rechter is van de 4e Civil Division van de SPC.

1. Rechtsgrondslag: bilaterale verdragen en wederkerigheid

De auteurs zijn van mening dat China de wederzijdse erkenning en handhaving van buitenlandse vonnissen moet bevorderen en zo het vrije verkeer van vonnissen tussen naties moet bewerkstelligen.

Volgens de auteurs heeft China met 39 landen bilaterale overeenkomsten of verdragen voor gerechtelijke bijstand in burgerlijke en handelszaken ondertekend, waarvan 37 overeenkomsten of verdragen in werking zijn getreden. Van deze 37 effectieve overeenkomsten of verdragen voorzien er 4 niet in de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, waarbij Singapore, Korea, Thailand en België betrokken zijn, terwijl de andere daarin wel voorzien. Gezien het beperkte aantal landen dat dergelijke verdragen met China heeft gesloten, kunnen Chinese rechtbanken bij gebrek aan relevante internationale verdragen echter alleen beslissen of ze buitenlandse vonnissen al dan niet erkennen en ten uitvoer leggen op basis van het beginsel van wederkerigheid, zoals bepaald in de burgerlijke rechtsvordering. Wet (CPL) van China.

De wederkerigheid die door auteurs wordt genoemd, kan in drie categorieën worden ingedeeld: de jure wederkerigheid, de facto wederkerigheid en vermoedelijke wederkerigheid, en Chinese rechtbanken zijn al lang conservatief de facto wederkerigheid. Voor relevante interpretatie kunt u verwijzen naar vorige berichten door CJO.

2. China's internationale samenwerking

De auteurs hebben de praktijk van internationale justitiële samenwerking bij de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken van Chinese rechtbanken opgesomd:

(1) Voorstander van het beginsel van vermoedelijke wederkerigheid

Op 8 juni 2017 heeft de Nanning-verklaring werd goedgekeurd op het 2e China-ASEAN Justice Forum, waarvan artikel 7 het beginsel van vermoedelijke wederkerigheid illustreert dat door Chinese rechtbanken wordt bepleit.

(2) Ondertekening van een memorandum van richtsnoeren inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen tussen rechtbanken

Op 31 augustus 2018 hebben de SPC en het Hooggerechtshof van Singapore het Memorandum of Guidance on Recognition and Tenuitvoerlegging van geldvonnissen in handelszaken (hierna MOG genoemd), de eerste in zijn soort die is ondertekend door de SPC met het Hooggerechtshof van het buitenland over de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. Hoewel de MOG juridisch niet bindend is, kan het een duidelijkere leidraad bieden voor de partijen om erkenning en tenuitvoerlegging te vragen van de vonnissen die door de rechtbanken van het andere land zijn gegeven voor rechtbanken van beide kanten, waardoor de normalisatie en voorspelbaarheid van de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen wordt bevorderd.

(3) Oprichting van internationale handelsrechtbanken om een ​​nieuw platform te bieden voor internationale justitiële samenwerking bij de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen

Op 29 juni 2018 heeft de SPC de eerste en tweede vastgesteld Internationale handelsrechtbanken in Shenzhen en Xi'an. De oprichting van de International Commercial Courts heeft China in staat gesteld om verder samen te werken bij de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in het kader van SIFoCC, waarbij het SPC is toegetreden. Tijdens de eerste SIFoCC-bijeenkomst die in juli 2017 in Londen werd gehouden, brachten de afgevaardigden het initiatief naar voren om een ​​multilateraal memorandum over oordelen over commercieel geld te ontwikkelen. Op basis van de tweede SIFoCC-bijeenkomst die in september 2018 in New York werd gehouden, werd de genoemde kwestie verder besproken. Het doel van de ontwikkeling van het memorandum is om het begrip van de rechtbanken over de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen door rechtbanken van andere landen te verbeteren, en om een ​​referentie te bieden voor de betrokken partijen. Als er substantiële vooruitgang kan worden geboekt bij dit werk, zal het een nuttige aanvulling zijn op de bevordering van wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen naast internationale verdragen.

3. Hoe kan China internationale samenwerking in de toekomst bevorderen?

De auteurs vermelden ook hoe Chinese rechtbanken de wederzijdse erkenning en handhaving van burgerlijke en handelsvonnissen in de toekomst kunnen bevorderen:

 (1) Actief onderhandelen met de rechtbanken in de betrokken landen en memoranda ondertekenen over de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen

Het ondertekenen van een dergelijk memorandum tussen landen is flexibeler en efficiënter dan het ondertekenen en ratificeren van internationale verdragen, het wijzigen van wetgeving of het vaststellen van nieuwe wetten. Hoewel bilaterale memoranda kunnen worden ondertekend door de rechtbanken van twee landen, kunnen multilaterale memoranda ook worden ondertekend op grond van internationale instellingen zoals de SIFoCC. 

China kan ook regionale onderhandelingen over memoranda door regionale samenwerkingsagentschappen steunen. Drie SPC-juryleden, Zhang Yongjian, Shen Hongyu (沈 红雨) en Gao Xiaoli (高晓 力), dienen nu als Chinese vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van het Asian Business Law Institute (ABLI) in Singapore. Het Instituut startte een project voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, met als doel de beste manier te vinden om regels voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen tussen de ASEAN en haar belangrijkste handelspartners te coördineren. De auteurs zijn van mening dat op basis van dit project de ondertekening van regionale memoranda verder kan worden bevorderd.

(2) Verdere uitbreiding van de consensus over vermoedelijke wederkerigheid

De ondertekening van het memorandum is volgens de auteurs vooral bedoeld om informatie uit te wisselen, wat niet noodzakelijkerwijs betekent dat er een wederkerige relatie is tussen de ondertekenaars. De definitie van wederkerigheid verschilt echter van land tot land, wat leidt tot onzekerheid bij de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen. Daarom is het noodzakelijk dat landen een consensus bereiken over de identificatie van een wederkerige relatie. De auteurs suggereren dat, op basis van het Belt and Road Legal Cooperation Forum, de consensus over vermoedelijke wederkerigheid verder kan worden uitgebreid naar alle deelnemende landen langs de Belt and Road. De eerste bijeenkomst van het forum vond plaats in juli 2018 in Peking.

(3) Versterken van informatie-uitwisseling tussen rechtbanken in verschillende landen

De auteurs zijn van mening dat we lessen kunnen trekken uit de technische prestaties van Chinese rechtbanken op het gebied van e-justitie en een gerechtelijk big data-platform kunnen opzetten voor het erkennen en afdwingen van buitenlandse vonnissen door alle landen.

Het dataplatform zal de volgende drie rollen vervullen: ten eerste zal het landen in realtime informeren over de meest recente uitspraken die door buitenlandse rechtbanken worden erkend en ten uitvoer gelegd, zodat tijdig kan worden vastgesteld of er een wederkerige relatie bestaat tussen binnenlandse en buitenlandse rechtbanken; ten tweede zullen de transparantie en tijdigheid van de informatie op het dataplatform rechtbanken ertoe aanzetten een actievere en opener houding aan te nemen, waardoor het "prisoner's dilemma" bij het identificeren van de wederkerige relatie wordt verlicht; ten derde zal de informatie op het dataplatform een ​​referentie bieden voor internationale verdragsonderhandelingen tussen landen, waardoor de formulering ervan wordt bevorderd.

4. Onze opmerkingen

CJO heeft de inspanningen van Chinese rechtbanken voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen aan het publiek gepresenteerd. Of het nu de dit artikel geplaatst door ons in het allereerste begin van de oprichting van CJO, of de presentatie van artikelen door SPC Judges Shen Hongyu en Lied Jianli (宋建立), of onze analyse / opmerkingen inzake buitenlandse vonnissen die zijn erkend / ten uitvoer gelegd door Chinese rechtbanken, zijn we vastbesloten om de vooruitzichten op dit gebied te presenteren. Dit artikel van rechter Zhang Yongjian en rechter Yang Lei bewijst eens te meer ons standpunt.

In onze vorige post, waar we bespraken hoe China en Japan elkaars oordelen kunnen gaan erkennen, noemden we ook dat de ondertekening van een memorandum tussen China en Japan op de agenda zou kunnen komen. Het artikel van rechter Zhang Yongjian en rechter Yang Lei laat zien dat de ondertekening van een memorandum inderdaad het proberen waard is.

We zijn ook voorstander van een open dataplatform voor rechtbanken uit verschillende landen. Bovendien zijn wij van mening dat het nuttig zou zijn om praktische richtlijnen of andere mogelijke benaderingen te bieden voor rechters bij het beoordelen van buitenlandse uitspraken, in het bijzonder met betrekking tot de kwesties van authenticiteit, wettigheid en sluitingsvermogen van een buitenlands vonnis. Mocht er zo'n richtlijn zijn, dan zal dit zowel de rechters als de betrokken partijen vergemakkelijken en de efficiëntie van de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen sterk bevorderen.

Om meer specifiek te zijn, om dit doel te bereiken, stellen we voor dat elke jurisdictie het platform voorziet van de richtlijnen (regels of middelen) bij het bepalen van de authenticiteit, wettigheid en sluitingskracht van zijn nationale uitspraken. Deze functie zou buitengewoon gunstig kunnen zijn voor rechtbanken van het aangezochte land, vooral voor degenen met een inquisitiestelsel (bijv. China) waar van de rechters wordt verwacht dat ze al het veeleisende werk doen. Als de functie in het platform moet worden gebouwd, zal het zowel rechters als advocaten helpen bij het omgaan met kwesties zoals of het samenvattend oordeel definitief en sluitend was, of kwesties zoals of een oordeel echt was, zoals besproken in onze vorige post. "Twee Chinese rechtbanken weigeren vervalste Italiaanse uitspraken te erkennen”, Waar een Chinese lokale rechtbank een vervalst buitenlands vonnis pas ontdekte toen een andere lokale rechtbank de tenuitvoerlegging van een soortgelijk vonnis weigerde.

 

 

 

Medewerkers: Guodong Du , Meng Yu 余 萌

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

China dwingt voor de derde keer een Frans vonnis af

In 2020 besliste een lokale rechtbank in Peking om een ​​monetair vonnis (ordonnantie) van de handelsrechtbank van Parijs, Frankrijk, te erkennen en ten uitvoer te leggen, wat de derde keer is dat Chinese rechtbanken Franse vonnissen ten uitvoer hebben gelegd.