China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansZweedsHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Arbeidsveiligheidswet van China (2021)

Don 23 september 2021
Categorieën: Insights
Editor: Huang Yanling

Wet veiligheid op het werk werd afgekondigd op 29 juni 2002 en gewijzigd in respectievelijk 2009, 2014 en 2021. De laatste herziening is op 1 september 2021 in werking getreden.

Er zijn in totaal 119 artikelen. De wet heeft tot doel de arbeidsveiligheid te vergroten en arbeidsongevallen te voorkomen en te verminderen.

De belangrijkste punten zijn:

  1. De hoofdpersonen die verantwoordelijk zijn voor een productie- en bedrijfsvoeringsentiteit zijn de eerste persoon die verantwoordelijk is voor de arbeidsveiligheid in de entiteit en nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid in de entiteit. Vakbonden houden toezicht op de arbeidsveiligheid van de entiteit in overeenstemming met de wet.

  2. De Staatsraad en de lokale volksregeringen op en boven het provinciaal niveau zullen hun leiderschap op het gebied van arbeidsveiligheid versterken en het mechanisme voor de coördinatie van de arbeidsveiligheid opzetten en verbeteren. De autoriteiten voor het beheer van noodsituaties van de Staatsraad en de lokale volksregeringen op en boven het provinciaal niveau zullen uitgebreid toezicht en bestuur uitoefenen op de veiligheid op het werk.

  3. Productie- en exploitatie-entiteiten stellen een gradueel beheers- en controlesysteem voor veiligheidsrisico's in en nemen overeenkomstige beheer- en controlemaatregelen in overeenstemming met de graad van veiligheidsrisico's.

  4. Bij bouwprojecten voor mijnen of metaalsmelten, of voor de productie, opslag, laden en lossen van gevaarlijke stoffen, zullen de bouwentiteiten het veiligheidsbeheer van deze projecten versterken, niet verkopen, leasen, uitlenen, aangesloten zijn bij of illegaal hun bouwkwalificaties in een andere vorm overdragen aan een andere organisatie, en mogen niet al hun uitbestede bouwprojecten aan derden uitbesteden, dergelijke projecten opsplitsen en ze vervolgens uitbesteden aan respectievelijk derden, of dergelijke projecten uitbesteden aan een entiteit zonder de juiste kwalificaties.

 

 

Omslagfoto door Andreas Felske (https://unsplash.com/@andreasfelske) op Unsplash

Medewerkers: CJO-team medewerkers

Opslaan als PDF

Gerelateerde wetten op China Laws Portal

Andere klanten bestelden ook:

Aldus spraken Chinese rechters over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen: inzichten van de Chinese rechters van het Hooggerechtshof over de wijziging van de wet op het burgerlijk procesrecht in 2023 (4)

De wet op het burgerlijk procesrecht van 2023 introduceert systematische regelgeving om de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen te verbeteren, waarbij transparantie, standaardisatie en procedurele rechtvaardigheid wordt bevorderd, terwijl een hybride benadering wordt gehanteerd voor het bepalen van indirecte jurisdictie en een heroverwegingsprocedure als rechtsmiddel wordt geïntroduceerd.

Aldus spraken Chinese rechters over bewijsverkrijging in het buitenland: inzichten van de Chinese rechters van het Hooggerechtshof over de wijziging van de wet op de burgerlijk procesrecht in 2023 (3)

De wet op het burgerlijk procesrecht van 2023 introduceert een systematisch raamwerk voor bewijsverkrijging in het buitenland, waarmee al lang bestaande uitdagingen in civiele en handelszaken worden aangepakt, terwijl ook innovatieve methoden worden omarmd, zoals het gebruik van instant messaging-apparaten, waardoor de efficiëntie en het aanpassingsvermogen van juridische procedures worden vergroot.

Aldus spraken Chinese rechters over grensoverschrijdende procesvoering: inzichten van de Chinese rechters van het Hooggerechtshof over de wijziging van de wet op het burgerlijk procesrecht uit 2023 (2)

De wet op het burgerlijk procesrecht van 2023 hanteert een probleemgerichte aanpak, waarbij moeilijkheden bij de betekening van rechtszaken voor buitenlandse zaken worden aangepakt door de kanalen uit te breiden en de dienstverlening per publicatieperiode in te korten tot 60 dagen voor niet-gedomicilieerde partijen, als weerspiegeling van een breder initiatief om de efficiëntie te vergroten en juridische procedures aanpassen aan de complexiteit van internationale rechtszaken.

Aldus spraken Chinese rechters over de internationale burgerlijke rechtsspraak: inzichten van de Chinese rechters van het Hooggerechtshof over de wijziging van de wet op het burgerlijk procesrecht uit 2023 (1)

De inzichten van de rechters van het Chinese Hooggerechtshof over het amendement op de wet op het burgerlijk procesrecht uit 2023 benadrukken significante wijzigingen in de internationale regels voor burgerlijk procesrecht, waaronder een uitgebreide jurisdictie van Chinese rechtbanken, verbeteringen in de consensuele jurisdictie en de coördinatie van internationale jurisdictieconflicten.

China herziet contraspionagewet

In april 2023 keurde de Chinese wetgevende macht, het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres, de herziene antispionagewet van de Volksrepubliek China goed.

China wijzigt dienstplichtregeling

Op 1 april 2023 hebben de Chinese Staatsraad en de Centrale Militaire Commissie gezamenlijk de herziene "Verordening inzake dienstplicht" (征兵工作条例) afgekondigd.

Verzegelingssysteem voor jeugdstrafregisters in China

Volgens het Chinese strafrecht wordt, wanneer een minderjarige bij het plegen van een misdrijf de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar of een lichtere straf, het betreffende strafregister verzegeld voor bewaring.

China wijzigt wetgeving

In maart 2023 keurde de hoogste wetgevende macht van China, het Nationale Volkscongres, de gewijzigde wetgeving goed.