Portaal voor Chinese wetten - CJO

Vind Chinese wetten en officiële openbare documenten in het Engels

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Wetgeving Wet van China (2023)

立法 法

Soort wetten Wet

Uitgevende instelling Nationaal Volkscongres

Afkondigingsdatum 13-2023-XNUMX

Ingangsdatum 15-2023-XNUMX

Geldigheidsstatus Geldig

Toepassingsgebied Landelijk

Onderwerp (en) Staatsrecht

Editors) CJ Observer

Op 13 maart 2023 heeft het Nationale Volkscongres (NPC), de wetgevende macht van China, de gewijzigde wetgeving aangenomen.

De Wetgevingswet voorziet in de totstandkoming, wijziging en intrekking van onder meer wetten, bestuursrechtelijke verordeningen, lokale verordeningen, autonome verordeningen en bijzondere verordeningen.

De hoogtepunten in dit amendement zijn als volgt:

  1. Wetgevende macht

Onder de vorige wetgevingswet stelt de NPC basiswetten vast en wijzigt deze met betrekking tot strafbare feiten, burgerlijke zaken, overheidsinstanties en andere zaken. Het Permanent Comité van de NPC stelt andere wetten vast en kan deze basiswetten wijzigen.

De gewijzigde wetgevingswet bepaalt bovendien dat de NPC ook het NPC Permanent Comité kan machtigen om relevante wetten uit te vaardigen.

2.Aantal beraadslagingen

Krachtens de vorige wetgevingswet worden wetsontwerpen waarover moet worden gedebatteerd door het Permanente Comité van de NPC in stemming gebracht na beraadslagingen tijdens twee zittingen. Wel kan een wetsontwerp na beraadslaging in één zitting in stemming worden gebracht als verschillende partijen het eens zijn over het wetsontwerp en het gaat om een ​​eenvoudige aanpassing van bepaalde zaken of om gedeeltelijke wijziging van een wet.

De gewijzigde wet bepaalt bovendien dat wetsvoorstellen die door het Permanent Comité van de NPC moeten worden besproken, in geval van nood ook in stemming kunnen worden gebracht na beraadslaging tijdens één zitting van het Permanent Comité.

  1. Focus van wetgeving

De gewijzigde wet verduidelijkt dat de NPC zich zal concentreren op de wetgeving op belangrijke, opkomende en buitenlandgerelateerde gebieden.

Voor de volledige tekst in het Chinees klikt u rechtsboven op "Chn". U kunt het naar believen vertalen met gereedschap of op andere manieren.
Als u de volledige tekst van ons team in het Engels wilt lezen, klikt u op Kopen.

© 2020 Guodong Du en Meng Yu. Alle rechten voorbehouden. Herpublicatie of herdistributie van de inhoud, inclusief door framing of soortgelijke middelen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Guodong Du en Meng Yu.

Gerelateerde berichten over China Justice Observer