China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

De Chinese Maritieme Arbitragecommissie geeft een arbitraal vonnis vrij in haar eerste ad-hocarbitragezaak

Wo, 08 nov 2023

De uitspraak werd na redactie openbaar gemaakt door de China Maritime Arbitration Commission (CMAC), na overleg met de arbiters en de partijen in de zaak.

Speciaal arbitrage en institutionele arbitrage zijn de twee basisvormen van arbitrage.

Speciaal arbitrage wordt veel gebruikt in maritieme arbitrage en wordt erkend door de wetgeving van de meeste landen en het Verdrag van New York.

Het Chinese Hooggerechtshof heeft dit voor het eerst erkend ad hoc arbitrage in 2016 toen het de “Opinions on the Provision of Judicial Safeguards for the Construction of Pilot Free Trade Zones” (关于为自由贸易试验区建设提供司法保障的意见) uitvaardigde.

Op deze basis hebben de China Maritime Law Association (CMLA) en de CMAC gezamenlijk de “CMLA AD hoc Arbitrageregels” (中国海商法协会临时仲裁规则) en de “CMAC AD hoc Arbitration Service Rules” (中国海事仲裁委员会临时仲裁服务规则) op 18 maart 2022, in een poging om samen te werken ad hoc arbitrage.

De door de CMAC vrijgegeven zaak is de eerste ad hoc arbitragezaak waarin zij als tot aanstelling bevoegd gezag is opgetreden.

De zaak betrof een geschil over een grensoverschrijdende samenwerkingsovereenkomst waarbij de eiser een inwoner was van het Chinese vasteland en de verweerder een bedrijf was uit Hong Kong, China. De partijen kwamen overeen om samen te werken bij het verstrekken van informatie en opleidingsdiensten aan universiteitsstudenten op het vasteland voor hun postdoctorale studie in Hong Kong. Tussen partijen ontstond een geschil over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.

De clausule “Geschillenbeslechting” van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt expliciet dat “alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen worden opgelost door arbitrage zoals overeengekomen door beide partijen, en de CMLA AD hoc Het arbitragereglement is van toepassing”.

In overeenstemming met de CMLA AD hoc Arbitragereglement stuurde de eiser op 21 september 2022 een “kennisgeving van arbitrage” naar verweerder, die werd ondertekend en bevestigd door verweerder, en daarna werd de arbitrageprocedure gestart.

Het scheidsgerecht behandelde de zaak op 13 april 2023 in het Qingdao Arbitration Center van de CMAC en deed op 5 mei 2023 uitspraak om de arbitrageprocedure te beëindigen. Het arbitraal vonnis werd gewezen op 30 juni 2023.

 

Foto door Declan Zon on Unsplash

Medewerkers: CJO-team medewerkers

Opslaan als PDF