China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansZweedsHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

De herziene regels van SPC vergroten het bereik van internationale handelsrechtbanken

Do 11 april 2024

Op 18 december 2023 heeft het Chinese Hooggerechtshof (SPC) het “Besluit tot wijziging van de bepalingen van het Hooggerechtshof over verschillende kwesties met betrekking tot de oprichting van internationale handelsrechtbanken (CICC)” uitgevaardigd. (关于修改<最高人民法院关于设立国际商事法庭若干问题的规定>的决定). Het besluit is in werking getreden op 1 januari 2024.

Volgens de gewijzigde bepalingen kan de CICC nu jurisdictie hebben over internationale handelszaken in eerste aanleg waarbij het controversiële bedrag hoger is dan 300 miljoen CNY en de partijen zijn overeengekomen hun geschil voor te leggen aan de SPC.

Op grond van deze bepalingen drie eisen - aan het internationale karakter, de schriftelijke overeenkomst en het bedrag waarover controverse bestaat - moet worden voldaan om een ​​geldig forumkeuzebeding tot stand te brengen met de CICC als gekozen rechtbank:

1. Er moet sprake zijn van een internationaal handelsgeschil.

Een handelszaak kan worden erkend als een internationaal handelsgeschil als een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

  • Eén of beide partijen zijn buitenlanders, staatlozen, buitenlandse ondernemingen of organisaties;
  • Een of beide partijen hebben hun gewone verblijfplaats buiten het grondgebied van de Volksrepubliek China (VRC);
  • Het onderwerp bevindt zich buiten het grondgebied van de Volksrepubliek China;

De juridische feiten die de commerciële relatie tot stand brengen, wijzigen of beëindigen, vinden plaats buiten het grondgebied van de VRC.

2. Het forumkeuzebeding tussen partijen dient schriftelijk te worden vastgelegd, waarin wordt vastgelegd dat zij overeenkomen het geschil voor te leggen aan het SPC.

3. Het betwiste bedrag moet groter zijn dan 300 miljoen CNY.

Het is vermeldenswaard dat de rechtsgrondslag voor het CICC om zijn jurisdictie bij overeenkomst vast te stellen nu is veranderd van art. 34 van de Wet op de Burgerlijke Rechtsvordering (CPL), die een “daadwerkelijk verband” tussen de gekozen rechtbank en het geschil vereist, op Art. 277 van de CPL – de regel voor consensuele jurisdictie in internationale zaken – die niet langer vereist dat de gekozen rechtbank een “daadwerkelijke band” heeft met het geschil in gevallen waarin Chinese rechtbanken de gekozen rechtbanken zijn.

Met andere woorden: de gewijzigde bepalingen hebben de reikwijdte van de CICC vergroot.

Gerelateerde berichten:

Daarnaast heeft het SPC ook de procedures voor het vaststellen van buitenlands recht in het CICC gewijzigd.

 

Foto door manos uit on Unsplash

Medewerkers: CJO-team medewerkers

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

SPC interpreteert internationale verdragen en praktijken in Chinese rechtbanken

In december 2023 bevestigde het Chinese Hooggerechtshof (SPC) met zijn “Interpretatie over verschillende kwesties betreffende de toepassing van internationale verdragen en internationale praktijken” (关于审理涉外民) opnieuw de suprematie van internationale verdragen boven binnenlandse wetten in buitenlandse burgerlijke en handelszaken.商事案件适用国际条约和国际惯例若干问题的解释).

China geeft typische gevallen van misdaden door particuliere fondsen vrij

In december 2023 hebben het Chinese Hooggerechtshof (SPC) en het Opperste Volksprocuraat (SPP) gezamenlijk vijf typische gevallen van misdaden door particuliere fondsen vrijgegeven, met als doel uniforme normen vast te stellen voor de landelijke behandeling van dergelijke misdaden en de bestrijding van criminele activiteiten binnen de particuliere fondsensector.

China herziet de uitvoeringsregels voor octrooiwetten

In december 2023 heeft China zijn uitvoeringsregels voor octrooiwetten bijgewerkt, waarbij herzieningen zijn ingevoerd om het systeem voor ontwerpoctrooien te verbeteren en om verlengingen van de octrooitermijn te verduidelijken.

SPC publiceert IP-leidende cases

In december 2023 heeft het Chinese Hooggerechtshof zijn 39e reeks leidende zaken uitgevaardigd, gericht op intellectuele-eigendomsrechten, die verschillende aspecten bestrijken, zoals geschillen over inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, patenteigendom en auteursrechteigendom.

SPC geeft juridische interpretatie van contractenrecht vrij

In december 2023 heeft het Chinese Hooggerechtshof een juridische interpretatie uitgevaardigd van het Contractengedeelte van het Burgerlijk Wetboek, bedoeld om rechtbanken te begeleiden bij het beslechten van geschillen en om landelijke consistentie in de toepassing te garanderen.

China introduceert nieuwe normen voor veroordelingen voor rijden onder invloed met ingang van 2023

In december 2023 kondigde China bijgewerkte normen aan voor veroordelingen voor rijden onder invloed, waarin staat dat personen die rijden met een bloedalcoholgehalte (BAC) van 80 mg/100 ml of hoger tijdens een ademtest strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, volgens de recente gezamenlijke aankondiging van de Opperste Volksgerechtshof, Opperste Volksparket, Ministerie van Openbare Veiligheid en Ministerie van Justitie.