China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Serie over het burgerlijk wetboek van de VRC - 03: The Thing about Contracts

Sun, 05 Jul 2020
Categorieën: Insights
Editor: Lin Haibin

Avatar

China kondigde zijn eerste af Burgerlijk Wetboek in mei 2020, dat zeven delen omvat, namelijk algemene principes, zakelijke rechten, contracten, persoonlijkheidsrechten, huwelijk en gezin, erfopvolging, aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad en aanvullende bepalingen. De contracten zijn het derde deel ervan. 

Voor gerelateerde berichten over het burgerlijk wetboek van de VRC klikt u op hier.

Klik voor het burgerlijk wetboek van China (gratis Engelse versie) als volgt op elk onderdeel:

Boek I Algemene principes (Engels, Chinese)

Boek II Real Rights (Engels, Chinese)

Boek III-contract (Engels, Chinese)

Boek IV Persoonlijkheidsrechten (Engels, Chinese)

Boek V Huwelijk en gezin (Engels, Chinese)

Boek VI Opvolging (Engels, Chinese)

Boek VII Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad (Engels, Chinese)

 

Voordien had China het contractenrecht afzonderlijk afgekondigd. Na de afkondiging van het burgerlijk wetboek wordt het contractenrecht dienovereenkomstig afgeschaft op 1 januari 2021, wanneer het burgerlijk wetboek in werking treedt.

"Deel III Contract”Heeft in totaal 29 hoofdstukken, die zijn onderverdeeld in drie subdelen: algemene bepalingen, typische contracten en quasi-contracten.

De "Algemene bepalingen" regelen de sluiting, effectiviteit, uitvoering, wijziging, beëindiging en aansprakelijkheid voor contractbreuk.

De "Standaardcontracten" voorzien in 18 typische contracten, zoals verkoopcontracten, leasecontracten, technologiecontracten en partnerschapscontracten.

De “Quasi-contracten” voorzien in twee omstandigheden: onderhandelingsgestio en ongerechtvaardigde verrijking.

We hebben als volgt enkele opmerkelijke punten geselecteerd:

1. Contracten en toepasselijke wetten 

Een contract is een overeenkomst tussen burgerlijke subjecten om de burgerlijke juridische relatie tot stand te brengen, te wijzigen en te beëindigen.

Als het contract niet valt onder een van de soorten voorzien door de "Typische contracten" van "Deel III-contracten", kunnen de "Algemene bepalingen" worden toegepast op het contract, en de relevante bepalingen van "Typische contracten" of de meest Er kan naar soortgelijke contractgerelateerde bepalingen van andere wetten worden verwezen.

De partijen kunnen overeenstemming bereiken over het toepasselijke recht van het contract in overeenstemming met de wet. Chinese wetten zijn echter van toepassing op de contracten die op het grondgebied van China moeten worden nagekomen voor Chinees-buitenlandse equity joint ventures, Chinees-buitenlandse contractuele joint ventures en Chinees-buitenlandse samenwerking bij het verkennen en exploiteren van natuurlijke hulpbronnen.

2. Totstandkoming en effectiviteit van contracten

De partijen kunnen bij het maken van een contract gebruik maken van schriftelijke vorm, mondelinge vorm of enige andere vorm.

"Schriftelijke vorm": elke vorm waarmee de informatie in een contract kan worden gereproduceerd in een tastbare vorm, zoals een schriftelijke overeenkomst, een brief, een telegram, een telex of een fax.

Alle elektronische gegevens die in tastbare vorm de inhoud kunnen aantonen die ze specificeren door middel van elektronische gegevensuitwisseling of e-mail en die ter referentie kunnen worden geraadpleegd en op elk moment kunnen worden gebruikt, worden beschouwd als een schriftelijke vorm.

Als de partijen een contract in de vorm van een contractinstrument aangaan, komt het contract tot stand op het moment waarop beide partijen hun handtekeningen, vingerafdrukken of zegels daarop aanbrengen. Een wettelijk tot stand gekomen contract wordt van kracht bij de totstandkoming ervan, tenzij de wet anders bepaalt of door de partijen is overeengekomen.      

3. Beëindiging van contracten      

De partijen kunnen de reden voor beëindiging van het contract door beide partijen overeenkomen. Wanneer de oorzaak zich voordoet, kan de partij met het recht op opzegging het contract beëindigen.

Bovendien kan het contract onder elk van de volgende omstandigheden eenzijdig worden ontbonden, zelfs als de partijen dat niet zijn overeengekomen:

(1) Het is onmogelijk om het doel van het contract te bereiken als gevolg van overmacht;

(2) Elke partij verklaart uitdrukkelijk, of geeft door haar gedrag aan, dat zij haar voornaamste schulden niet zal nakomen vóór het verstrijken van de prestatieperiode;

(3) een partij vertraagt ​​bij het nakomen van haar belangrijkste schulden en verzuimt deze na te leven binnen een redelijke termijn nadat zij daartoe werd aangespoord;

(4) Elke partij vertraagt ​​de nakoming van haar schulden, of heeft andere overtredingen, waardoor het onmogelijk is om het doel van het contract te bereiken;

(5) Andere door de wet voorgeschreven omstandigheden.

4. Wettelijke en overeengekomen aansprakelijkheid voor contractbreuk

(1) Wettelijke aansprakelijkheid voor contractbreuk

Indien een partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt of de uitvoering daarvan niet in overeenstemming is met de overeenkomst, draagt ​​zij de aansprakelijkheid voor contractbreuk, zoals voortdurende uitvoering, het nemen van herstelmaatregelen of het vergoeden van verliezen.

(2) Overeengekomen schadevergoeding of schadevergoeding 

Naast de wettelijke aansprakelijkheid voor contractbreuk, kunnen de partijen ook overeenkomen dat wanneer een partij het contract schendt, zij een bepaald bedrag aan schadevergoeding zal betalen aan de andere partij, afhankelijk van de ernst van de inbreuk, en zij kunnen ook overeenkomen over de berekeningsmethode van het schadebedrag veroorzaakt door contractbreuk.

Indien het overeengekomen bedrag aan schadevergoeding lager is dan de verliezen veroorzaakt door contractbreuk, kan de rechtbank of de arbitrage-instelling op verzoek van de partijen het bedrag van de schadevergoeding verhogen; indien het overeengekomen bedrag aan schadevergoeding buitensporig hoger is dan de werkelijk geleden verliezen, kan de rechtbank of de arbitrage-instelling deze op verzoek van de partijen naar behoefte verlagen.

 

 

De Engelse vertaling van het burgerlijk wetboek van de VRC is momenteel beschikbaar voor pre-order op China Justice Observer. Als je geïnteresseerd bent in een pre-order, neem dan contact op met Meng Yu via e-mail op meng.yu@chinajusticeobserver.com. Het burgerlijk wetboek van de Volksrepubliek China van in totaal 110,123 Chinese woorden wordt in het Engels vertaald, en de Engelse vertaling (geschat op 60,000 woorden) kost US $ 4400. We zullen de Engelse vertaling en de Engels-Chinese versie binnen 2 weken leveren.

 

Foto door Zain Lee op Unsplash

Medewerkers: China Laws Portal-team

Opslaan als PDF

Gerelateerde wetten op China Laws Portal

Andere klanten bestelden ook:

Wat zegt de Chinese rechtsbijstandswet?

Wat is de dienstdoende advocaat? Wie treedt op als juridisch medewerker? Welke juridische diensten kunnen worden verleend? Hier zijn de belangrijkste vragen die moeten worden beantwoord om kennis te maken met de Chinese rechtsbijstandswet.

Arbeidsveiligheidswet van China (2021)

Wet op de arbeidsveiligheid (安全生产法) werd afgekondigd op 29 juni 2002 en gewijzigd in respectievelijk 2009, 2014 en 2021. De laatste herziening is op 1 september 2021 in werking getreden.

Bepalingen met betrekking tot verschillende kwesties met betrekking tot de toepassing van het recht in het proces van civiele zaken met betrekking tot het gebruik van gezichtsherkenningstechnologieën om persoonlijke informatie te verwerken (2021)

Bepalingen van het Hooggerechtshof over verschillende kwesties met betrekking tot de toepassing van de wet in het proces van civiele zaken waarbij gezichtsherkenningstechnologieën worden gebruikt om persoonlijke informatie te verwerken (最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定) zijn afgekondigd op 27 juli 2021 en zijn op 1 augustus 2021 in werking getreden.