China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

PRC Civil Code Series - 07: The Thing About Part VII Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad

Vr 31 jul 2020
Categorieën: Insights
Editor: Yanru Chen

Avatar

 

China kondigde zijn allereerste af Burgerlijk Wetboek in mei 2020, dat zeven delen omvat, namelijk algemene principes, zakelijke rechten, contracten, persoonlijkheidsrechten, huwelijk en gezin, erfopvolging, aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad en aanvullende bepalingen. De aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad is het zevende deel.

Voor gerelateerde berichten over het burgerlijk wetboek van de VRC klikt u op hier.

Klik voor het burgerlijk wetboek van China (gratis Engelse versie) als volgt op elk onderdeel:

Boek I Algemene principes (Engels, Chinese)

Boek II Real Rights (Engels, Chinese)

Boek III-contract (Engels, Chinese)

Boek IV Persoonlijkheidsrechten (Engels, Chinese)

Boek V Huwelijk en gezin (Engels, Chinese)

Boek VI Opvolging (Engels, Chinese)

Boek VII Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad (Engels, Chinese)

 

Eerder heeft China de wet inzake aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad afgekondigd. Na de afkondiging van het Burgerlijk Wetboek zal de wet dienovereenkomstig worden afgeschaft op 1 januari 2021, wanneer het Burgerlijk Wetboek in werking treedt.

"Deel VII Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad”Kan worden onderverdeeld in drie subdelen, tien hoofdstukken in totaal. De tien hoofdstukken zijn Algemene bepalingen, Schade, Bijzondere bepalingen inzake aansprakelijkheidsonderwerpen, Productaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen met motorvoertuigen, Aansprakelijkheid voor medische wanpraktijken, Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging en ecologische schade, Aansprakelijkheid voor ultragevaarlijke activiteiten, Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gedomesticeerde Dieren en aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebouwen of objecten.

We hebben als volgt enkele opmerkelijke punten geselecteerd:

1. Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad en fouten

De aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad kan worden onderverdeeld in drie categorieën naargelang de dader een fout heeft begaan: 

(1) Schuldaansprakelijkheid: indien de dader door de fout inbreuk maakt op de burgerrechten en belangen van anderen en schade veroorzaakt, dient hij de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad te dragen.

(2) Veronderstelde schuldaansprakelijkheid: als wordt aangenomen dat de dader volgens de wet een fout heeft begaan, en de dader kan het tegendeel niet bewijzen, draagt ​​hij de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad.

(3) Strikte aansprakelijkheid: indien een dader de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad op zich neemt volgens de wet voor het veroorzaken van schade aan de burgerrechten en belangen van anderen, ongeacht of de dader schuldig is of niet, is deze onderworpen aan de bepalingen.

2. Schade

Wanneer de onrechtmatige daad een andere persoon schendt en persoonlijk letsel veroorzaakt, zal de onrechtmatige daad de volgende schadevergoeding betalen:

(1) De onrechtmatige daad zal een vergoeding betalen voor redelijke kosten die zijn gemaakt voor behandeling en revalidatie, zoals medische kosten, verpleegkosten, transportkosten, voedingskosten, maaltijdsubsidies voor ziekenhuisopname, enz., En het verminderde inkomen als gevolg van verloren tijd op het werk.

(2) Indien de onrechtmatige daad een handicap van de geschonden persoon veroorzaakte, zal de onrechtmatige daad de overtreder ook vergoeden voor ondersteunende uitrusting en compensatie voor arbeidsongeschiktheid.

(3) Als de onrechtmatige daad de dood van de overtreder heeft veroorzaakt, zal de onrechtmatige daad de begrafeniskosten en schadevergoeding bij overlijden betalen.

(4) Indien de onrechtmatige daad ernstige mentale schade heeft toegebracht aan de geschonden natuurpersoon, heeft de geschonden persoon het recht om vergoeding van geestelijke schade te eisen.

In geval van inbreuk op andermans eigendommen, zal het eigendomsverlies worden berekend op basis van de marktprijs op het moment dat het verlies is geleden of op een andere redelijke manier. Indien een persoon opzettelijk inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van anderen en de omstandigheid ernstig is, heeft de geschonden persoon het recht om de overeenkomstige punitieve schadevergoeding te vragen.

3. Aansprakelijkheid van Guardian

Indien een persoon zonder of met een beperkte capaciteit tot burgerlijk gedrag schade toebrengt aan anderen, draagt ​​zijn / haar voogd de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad.

4. Aansprakelijkheid van netwerkserviceproviders 

Als een netwerkdienstverlener weet of zou moeten weten dat de netgebruiker zijn netwerkdienst gebruikt om inbreuk te maken op burgerrechten en belangen van anderen, maar niet de nodige maatregelen neemt, zijn de netdienstverleners hoofdelijk aansprakelijk met de netgebruiker.

5. De aansprakelijkheid van producenten en verkopers van producten

Wanneer de inbreukmaker schade heeft geleden als gevolg van een defect in het product, kan de inbreukmaker schadevergoeding eisen van de productproducent of van de verkoper.

Als het defect in het product wordt veroorzaakt door de producent, kan de verkoper, na betaling van een schadevergoeding, hetzelfde claimen bij de producent. Indien het defect in het product wordt veroorzaakt door de verkoper, kan de producent, na betaling van de schadevergoeding, hetzelfde claimen van de verkoper.

6. Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging

Indien de milieuverontreiniging of ecologische schade schade toebrengt aan de geschonden persoon, wordt de dader van de verontreiniging geacht aansprakelijk te zijn voor onrechtmatige daad, tenzij de dader de volgende omstandigheden aantoont:
(1) er zijn situaties waarin de dader de aansprakelijkheid kan afwijzen of beperken, zoals bepaald door de wet; of
(2) er is geen oorzakelijk verband tussen de actie en de schade.

7. Aansprakelijkheid voor vallende voorwerpen

Wanneer een voorwerp dat uit een gebouw wordt gegooid of een voorwerp dat uit een gebouw is gevallen, schade toebrengt aan anderen, is de onrechtmatige daad aansprakelijk volgens de wet.

Als de specifieke onrechtmatige daad echter niet kan worden vastgesteld, moet de gebruiker van het gebouw die mogelijk schade heeft veroorzaakt een vergoeding betalen, tenzij hij / zij kan bewijzen dat hij / zij niet de onrechtmatige daad is.

 

De Engelse vertaling van het burgerlijk wetboek van de VRC is momenteel beschikbaar voor pre-order op China Justice Observer. Als je geïnteresseerd bent in een pre-order, neem dan contact op met Meng Yu via e-mail op meng.yu@chinajusticeobserver.com. Het burgerlijk wetboek van de Volksrepubliek China van in totaal 110,123 Chinese woorden wordt in het Engels vertaald, en de Engelse vertaling (geschat op 60,000 woorden) kost US $ 4400. We zullen de Engelse vertaling en de Engels-Chinese versie binnen 2 weken leveren.


Foto door Alana Harris (https://unsplash.com/@alanaharris) op Unsplash

Medewerkers: China Laws Portal-team

Opslaan als PDF

Gerelateerde wetten op China Laws Portal

Andere klanten bestelden ook:

Wat zegt de Chinese rechtsbijstandswet?

Wat is de dienstdoende advocaat? Wie treedt op als juridisch medewerker? Welke juridische diensten kunnen worden verleend? Hier zijn de belangrijkste vragen die moeten worden beantwoord om kennis te maken met de Chinese rechtsbijstandswet.

Arbeidsveiligheidswet van China (2021)

Wet op de arbeidsveiligheid (安全生产法) werd afgekondigd op 29 juni 2002 en gewijzigd in respectievelijk 2009, 2014 en 2021. De laatste herziening is op 1 september 2021 in werking getreden.

Bepalingen met betrekking tot verschillende kwesties met betrekking tot de toepassing van het recht in het proces van civiele zaken met betrekking tot het gebruik van gezichtsherkenningstechnologieën om persoonlijke informatie te verwerken (2021)

Bepalingen van het Hooggerechtshof over verschillende kwesties met betrekking tot de toepassing van de wet in het proces van civiele zaken waarbij gezichtsherkenningstechnologieën worden gebruikt om persoonlijke informatie te verwerken (最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定) zijn afgekondigd op 27 juli 2021 en zijn op 1 augustus 2021 in werking getreden.